Concept-wijziging 'wijze van keuren'

22 mei 2017

Bij de individuele toelating van voertuigen (en bij nationale kleine seriegoedkeuringen) hanteert de RDW de ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’. Daarin wordt per 1 juli 2017 een aantal wijzigingen aangebracht.

RDW logo

Tot aan 1 juli 2014 was er per voertuigcategorie de ‘wijze van keuren individueel’.

Met de toepassing van de GSR per 1 juli 2014 is er één set gekomen voor alle voertuigcategorieën met als titel ‘Individuele goedkeuringseisen en wijze van keuren’.

De eisen staan per onderwerp gegroepeerd in een aantal hoofdstukken (1 t/m 70).

Die eisen worden één keer per jaar, meestal per 1 juli, bijgewerkt. Dat wil zeggen: in een groot aantal hoofdstukken worden verduidelijkingen aangebracht, of de scope uitgebreid, of een nieuwe bepaling of eis toegevoegd. De concepten van de voorgenomen wijzigingen per 1 juli 2017 zijn ons toegestuurd door de RDW.

Downloads
Hiernaast vindt u als downloads een overzicht van alle wijzigingen, alsmede de concept-wijzigingen voor de voor getrokken materieel en opbouwen meest relevante onderwerpen waarin wijzigingen worden aangebracht (bescherming achterzijde, remsysteem, massa’s en afmetingen).

Uw commentaar
Als deze concepten aanleiding zijn voor commentaar, is het verzoek uw reactie uiterlijk 31 mei kenbaar te maken bij Kees Pereboom. Mocht u ook andere concepten willen ontvangen die in het overzicht woorden genoemd, laat u dat dan s.v.p. ook weten.