APK Richtlijn 2014/45 in Nederlandse regelgeving geïmplementeerd

26 mei 2017

In 2014 is een nieuwe APK-Richtlijn gepubliceerd (Richtlijn 2014/45), die uiterlijk 20 mei 2017 in de nationale wetgevingen geïmplementeerd moest worden.

APK

Dat is nu gebeurd, met een publicatie inStaatscourant 27126 waarmee de Regeling Voertuigen en de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK worden aangepast per 20 mei 2017.

In werkgroepen van het APK-overleg tussen RDW, IenM en brancheorganisaties is uitgebreid besproken en voorbereid ‘wat en hoe’ van de Richtlijn overgenomen moest gaan worden in de Nederlandse regelgeving; waarbij al duidelijk was dat we in NL al veel zaken geregeld hebben, en het aantal noodzakelijke aanpassingen relatief beperkt zou zijn.

De nu gepubliceerde wijzigingen in de Regeling Voertuigen gaan vooral over:

  • de waarschuwingssystemen (-lampjes) van ‘moderne’ (veiligheids-) systemen (ABS, e-call, gordelspansystemen, airbagsysteem, electronische stuurbekrachtiging, TPMS e.d.) mogen geen defect aangeven
  • controlepunten van voertuigen op LPG, CNG, LNG, waterstof.
  • de mistvoorlichten moeten goed zijn afgesteld (controle met een koplamptestapparaat of lichtscherm; de verstelbaarheid van het koplamptestapparaat in verticale richting moet zodanig zijn dat de koplampen en mistlichten van het te controleren voertuig met het apparaat kunnen worden gecontroleerd;)
  • introductie van de k-waarde 0,7 bij de roetmeting voor dieselvoertuigen die worden toegelaten na 31 december 2017.
  • aan de bepalingen in artikel 5.2.11 (over emissies en emissiesystemen van personenauto’s) worden twee nieuwe leden / bepalingen toegevoegd over het aanwezig en niet defect zijn van het roetfilter: 
    9. Indien bij personenauto’s met een verbrandingsmotor met compressie-ontsteking de deeltjesmassa is gemeten in g/km en hiervoor in het kentekenregister vermelde waarde is kleiner dan of gelijk aan 0,005 g/km, moet het roetfilter aanwezig en niet duidelijk defect zijn. Wijze van keuren: visueel. 
    10. Indien bij personenauto’s met een verbrandingsmotor met compressie-ontsteking de deeltjesmassa is gemeten in g/kWh en de in het kentekenregister vermelde milieuclassificatie is gelijk aan of groter dan Euro 6 of Euro VI, moet het roetfilter aanwezig zijn en niet duidelijk defect zijn. Wijze van keuren: visueel.
  • een geldigheidstermijn van 24 maanden (i.p.v. 12 maanden nu) voor het keuringscertificaat van manometer, pedaalkrachtmeter, en rollenremtestbank;

 

Meer informatie: Kees Pereboom