Massieve media-aandacht speed pedelecs

2 juni 2017

Onze gezamenlijke oproep met de Fietsersbond om ruimte te bieden aan speed pedelecs trok de afgelopen week massieve media-aandacht. We hebben daarvan een overzicht gemaakt.

speed pedelec gazelle

RAI Vereniging en de Fietsersbond bepleiten dat speed pedelecs (speed E-bike) op snelfietsroutes en langs wegen met intensief en snel rijdend autoverkeer op het fietspad mogen rijden.

Om de potentie van de speed pedelec te blijven benutten en de veiligheid voor alle fietsers te bewaken, pleiten RAI Vereniging en de Fietsersbond voor maatwerk voor zowel snelfietsroutes als fietspaden.

Het vol benutten van die potentie kan alleen als we aankoop en gebruik van de fiets maximaal stimuleren met voldoende infrastructuur en aantrekkelijke fiscale regelingen. Zo worden immers ook duurdere fietsen zoals speed pedelecs voor een nog grotere groep (woon-werk)fietsers beschikbaar.

Media-overzicht: