INDI-seminar over permissies en privacy op 3 juli

19 juni 2017

Voor de leden van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens, organiseert INDI op 3 juli in Amsterdam een seminar over Permissies en Privacy.

privacy

De nieuwe privacywetgeving geeft immers de plicht om opnieuw de processen rond permissies te bekijken.

Heeft u de juiste toestemming van de klant verkregen om de gewenste communicatie te kunnen doen? Hoe verkrijgt u de juiste toestemming, hoe is de onderlinge uitwisseling van data geregeld, zowel juridisch als technisch als fysiek. Tot slot, nu geeft een klant aan zijn communicatietoestemming te willen veranderen, hoe gaat u hier mee om?

Relevante vragen op een zoveel mogelijk operationeel niveau, waar partijen wat over te vertellen hebben, echter, waar we ook graag met elkaar over van gedachten willen wisselen.

Een belangrijk punt van aandacht is de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die medio 2018 van kracht wordt. Mede daarom organiseren wij deze bijeenkomst in samenwerking met de Bond van Adverteerders (BVA), waarbij een aantal van de merkorganisaties is aangesloten. De BVA besteedt veel aandacht aan de gevolgen van de AVG, die ook voor u relevant zijn.

Programma

  • 12:30 : Ontvangst met lunch
  • 13:00 : Opening seminar - Martin Huisman (voorzitter Vereniging INDI)
  • 13.05 : Wetgeving en consequenties (BVA)
  • 13.45 : Toestemming van de consument, permissies (Simone Diemel, BOVAG)
  • 14.30 : Pauze
  • 15.00 : Marketing en data binnen merkorganisaties (vrije discussie o.l.v. René Stolp, RDC)
  • 15.30 : Uitwisselen van permissies en praktische verwerking (Lucas van Rijen, RDC)
  • 16.00 : Borrel
  • 16.30 : Einde

 

Uw vragen
Mocht u vooraf vragen willen insturen, dan ontvangen wij die graag per mail aan marjanhelmhout@johnsonfactory.nl.

Aanmelden
Om aan te melden kunt u een mail sturen aan Merel Blom.