Privacy: branche zoekt samenwerking in permissiemarketing

7 juli 2017

Op 3 juli organiseerde de Vereniging INDI een goedbezochte speciale sessie over de nieuwe regelgeving voor Privacy. Genodigden waren auto-importeurs, dealerverenigingen en DMS-leveranciers.

logo INDI

In deze sessie informeerde advocaat Richard van Schaik van DLAPiper de deelnemers in algemene zin over de belangrijkste gevolgen van de nieuwe EU-Verordening voor Gegevensbescherming (GDPR), die eind mei 2018 van kracht wordt.

Permissie
Tegen deze achtergrond ging vervolgens Simone Diemel vooral in op het formulier dat BOVAG recent heeft ontwikkeld.

Daarmee kan de klant actief aangeven waar hij/zij wel en niet over wil worden geïnformeerd door het dealerbedrijf (“permissiemarketing”).

Standaardisatie
Daarna was de vloer voor RDC, waar INDI als product feitelijk is ondergebracht. René Stolp van RDC benoemde een reeks vraagstukken die, in het licht van de nieuwe Privacy-Verordening, binnen INDI nog moeten worden opgepakt en vormgegeven. Hij riep zowel dealers, importeurs als DMS-leveranciers op om hierover op korte termijn met elkaar in dialoog te gaan. Stolp benadrukte hierbij het belang van standaardisatie.

Synchronisatie
Hekkensluiter was Lucas van Rijen (RDC) die eveneens het belang van standaardisatie benadrukte om synchronisatie tussen dealers en importeurs te bevorderen bij permissiemarketing, zodat de consument maar op één plaats hoeft aan te geven wat hij wel/niet vanuit het merk wil ontvangen.

Alle presentaties leverden de nodige vragen en een levendige discussie op. Daarmee staat het onderwerp Privacy nog nadrukkelijker bij alle betrokkenen op het netvlies.

RDC's René Stolp tijdens zijn presentatie.

Meer informatie: Leo Bingen