WLTP-wetgeving gepubliceerd door EU

7 juli 2017

Vandaag is de WLTP-verordening officieel gepubliceerd, wat het formele startpunt van de introductie van de WLTP in Europa betekent.

20 dagen na officiële publicatie wordt het voor fabrikanten mogelijk om nieuwe (en ook bestaande) type voertuigen te gaan homologeren via de WLTP-testprocedure.

Vanaf september 2017 worden fabrikanten verplicht hun nieuwe typegoedkeuringen via de WLTP-testprocedure te homologeren.

Wij verwachten dus dat na de zomer de eerste WLTP-auto’s in Nederland geregistreerd kunnen gaan worden. Dit betreft dan vooral nieuwe typen/modellen.

Voor de Nederlandse BPM moeten deze voertuigen altijd worden ‘teruggerekend’ naar een NEDC-waarde (de zogenaamde NEDC 2.0-waarde), die de grondslag voor de BPM vormen en zal blijven gelden tot 1 januari 2019.

WLTP-werkgroep
Over de consequenties daarvan, zoals mogelijke verschillen in uitkomsten tussen testen volgens NEDC versus WLTP en wat dat zou kunnen betekenen voor de BPM-berekening, heeft RAI Vereniging uiteraard zeer nauw contact met haar importeurs. Onder meer via een WLTP-werkgroep, die binnen twee weken opnieuw bijeenkomt.

Mochten de uitkomsten van de WLTP-werkgroep aanleiding geven om nader te informeren dan zullen wij dat uiteraard zo snel mogelijk doen. Natuurlijk staan beide onderwerpen op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur, op woensdag 20 september.

Energielabel
Naar aanleiding van een oproep van de Europese Commissie hebben de meeste lidstaten, waaronder Nederland, besloten alle officiële communicatie-uitingen pas per 1 januari 2019 op WLTP te baseren. Concreet betekent dit onder andere dat ons energielabel ook pas vanaf die datum op basis van WLTP zal worden uitgegeven. Wij zijn nog in overleg met de WLTP-werkgroep en het ministerie van IenM hoe we dit verder gaan inregelen. Overigens zijn er merken die overwegen vanaf september al beide testwaardes te gaan communiceren, wat hen uiteraard vrij staat.

WLTP-info.nl
RAI Vereniging werkt deze zomer hard aan een nieuwe informatieve website over de gehele WLTP-testprocedure en daarmee nauw samenhangende zaken Deze wordt medio september gepubliceerd. Op het domein WLTP-info.nl kunnen consumenten en bedrijven alles vinden over de nieuwe testprocedure en de gevolgen daarvan in de Nederlandse markt. Daarover wordt ook nu al op www.emissietesten.nl wat informatie gegeven.

Overleg overheid
RAI Vereniging heeft in de achterliggende tijd regelmatig overleg mogen voeren met de ministeries van IenM en Financiën over de introductie van de WLTP in Nederland. Dus over onderwerpen zoals CO2-waardes, conversie, tarieven, berekeningen, BPM-consequenties, etc. Dat zal zonder twijfel ook de komende periode nog het geval zijn.

Meer informatie
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze beleidsadviseur Wout Benning: (w.benning@raivereniging.nl).