WLTP per vandaag in werking

1 september 2017

Per 1 september is de nieuwe testcyclus in werking getreden. Uiteraard zijn de uitdagingen waarvoor de WLTP-uitrol Nederland stelt volop onderwerp van gesprek in uw sectie.

Vanaf 1 september 2017 zijn fabrikanten verplicht hun nieuwe typegoedkeuringen via de WLTP-testprocedure te homologeren. Wij verwachten dus dat komend najaar de eerste WLTP-auto’s in Nederland geregistreerd gaan worden. Dit betreft dan vooral nieuwe typen/modellen.

Afgelopen woensdag heeft de PA Commissie uitvoerig gesproken over de uitdagingen die de WLTP-introductie in Nederland met zich meebrengt. Daarbij gaat het onder meer om CO2-waardes, conversie NEDC-WLTP, tarieven, berekeningen, BPM-consequenties, energielabelling, etc.

De commissie heeft haar bevindingen inmiddels gedeeld met het Dagelijks Bestuur op 5 september en ook het Algemeen Bestuur zal hierover op 20 september zeker spreken.

Informatiewebsite WLTP
RAI Vereniging werkt op dit moment hard aan een nieuwe informatieve website over diverse aspecten van de WLTP, gericht op een breed publiek. WLTP-info.nl wordt medio september gepubliceerd. Op onze website www.emissietesten.nl wordt daarover nu ook al wat informatie gegeven.

Meer informatie: Wijnand de Geus