Herziening ambulancenorm EN 1789 ‘Medische voertuigen en hun uitrusting’

5 september 2017

Binnenkort gaat de revisie van de norm NEN-EN 1789 ‘Medische voertuigen en hun uitrusting – Ambulances’ uit 2007 van start.

Fabrikanten van medische voertuigen die belang hebben bij de inhoud en eisen die deze norm stelt, worden in de gelegenheid gesteld om invloed uit te oefenen op of kennis te nemen van dit proces.

In de download hiernaast vindt u meer informatie over de revisie van NEN-EN 1789 en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.