Subsidieregeling Duurzame Brandstofvisie bijna LIVE

8 september 2017

Er komt nog dit jaar 16 miljoen euro aan subsidie en financiering voor de uitrol van demonstratieprojecten die aansluiten op de doelen als genoemd in de Duurzame Brandstofvisie onder SER.

logo Green Deal ZES

De focus van de demonstratieprojecten ligt voor 2017 op vrachtvervoer. Voor 2018 is bijna een zelfde bedrag gereserveerd.

Dit zijn de eerste uitkomsten van de voorlichtingsbijeenkomst over de Demonstratieregeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu afgelopen dinsdag 5 september.

2017: Zero emission LCV en HDV
De focus van de demonstratieregeling voor 2017 ligt op commerciële voertuigen. Het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme vervoermiddelen voor vervoer over de weg van goederen of personen die vallen binnen de categorieën M2, N1, N2 en N3.

  • M2: personenvervoer vanaf 9 personen, GVW ≤ 5000 kg
  • N1: vrachtvervoer GVW ≤ 3500 kg
  • N2: vrachtvervoer 3500 kg < GVW ≤ 12000 kg
  • N3: vrachtvervoer GVW > 12000 kg

 

Emissiearm
Denk daarbij aan bijvoorbeeld: batterij- en waterstof-elektrisch vrachttransport, motortechnologie voor alternatieve brandstoffen en emissiearm doelgroepenvervoer. Vervoermiddelen in combinatie met het versnellen van de uitrol of het gebruik van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, zoals infrastructuur voor waterstof-elektrisch, biobrandstoffen en batterij-elektrisch.

Hoewel de regeling is opgezet voor demonstratieprojecten die aansluiten op het reduceren van CO2 (in lijn met de SER-doelstellingen), zullen projectvoorstellen met winst voor luchtkwaliteit en geluid hoger beoordeeld worden.

Zo mogen N1 (bestelwagens) een maximale CO2-uitstoot hebben van 50 g CO2/km (Tank-to-Wheel) en voldoen aan de Euro 6d-norm voor stikstofoxide en fijnstof. Voertuigen van de klasse M2, N2 en N3 dienen te beschikken over een elektrisch of hybride aandrijflijn, of zijn geschikt voor rijden op een brandstofmengsel met ten minste 30% alternatieve brandstof, en voldoet tevens aan de Euro VI-normen.

DKTI
Deze Demonstratieregeling Klimaat Technologie en Innovatie Transport (DKTI) is een eerste subsidie- en financieringsregeling die invulling geeft aan de Duurzame Brandstofvisie onder SER van 2014. Doel van de SER is om in 2050 een CO2-reductie te bereiken van ten minste 60% ten opzichte van 1990 (daarbij is een stringentere reductie die voort zal komen uit de Klimaattop in Parijs van 2015 nog niet meegenomen).

Het gaat om een subsidieregeling voor demonstratieprojecten van alternatieve aandrijvingen en infrastructuur, die vallen binnen de sporen van de SER Brandstofvisie. De regeling heeft een looptijd van 5 jaar, van 2017 tot en met 2021. Ieder jaar zal de regeling een andere focus hebben, met zoals al genoemd voor 2017 het zwaarder vervoer.

Op de website van RVO vindt u eveneens nadere informatie. Hoe de regeling er exact uit gaat zien weten we vanaf 1 oktober, wanneer deze gepubliceerd wordt in de Staatscourant.

Download DKTI-presentatie RVO
Zie voor uitgebreide informatie en specificaties de presentatie van de overheid over de regeling van 5 september jl. Deze vindt u hiernaast als download.

Betekenis DKTI voor leden RAI Vereniging
Wat kunnen leden van RAI Vereniging met de regeling? De regeling heeft als doel de introductie te versnellen van voertuigen en infra die bijdragen aan de SER doelstellingen. RAI Vereniging kan helpen om onze meest vooruitstrevende leden samen te brengen met infra-partijen en afnemers van voertuigen en overheid.

De platforms die voor ieder spoor van de Brandstofvisie zijn opgericht, denk aan FET, H2NL, Platform Duurzame Biobrandstoffen, kunnen hier eveneens een sterke rol vervullen. Tot slot zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ‘meet and greets’ gaan organiseren zodat bedrijven eenvoudiger partners voor hun projecten kunnen vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Dijk, Beleidsadviseur Duurzame mobiliteit.