Nationale keuringseisen land- en bosbouwaanhangers in België en Nederland

28 september 2017

Per 1 januari 2016 werd de verordening (EU) 167/2013 van toepassing, waarmee het ook voor aanhangwagens en getrokken machines voor land- en bosbouw mogelijk is een Europese goedkeuring aan te vragen.

Een deel van de eisen is vergelijkbaar met wat we al kennen van de voertuigen voor snelverkeer. Denk hierbij aan de eisen voor stootbalken, installatie verlichting, plaats kenteken, opspatafscherming etc. Op andere vlakken worden geheel nieuwe technische eisen geïntroduceerd.

Voor aanhangwagens en getrokken machines voor land- en bosbouw kan de fabrikant volgens deze Verordening een aanvraag indienen voor Europese goedkeuring of ervoor kiezen om een nationale goedkeuring in het land van toelating aan te vragen.

Een nationale goedkeuring is enkel geldig in het land van afgifte. Daar staat tegenover dat er bij nationale goedkeuringen afwijkende voorschriften van toepassing kunnen zijn. 

Uitgaande van Verordening (EU) 167/2013 worden in diverse landen nu ook de nationale keuringseisen herzien.

Nederland
In Nederland waren voorheen geen keuringseisen vastgelegd. Voor het in verkeer brengen van getrokken landbouwvoertuigen vonden enkel de “permanente eisen” toepassing. Daar is met de recente wijziging van de Regeling Voertuigen verandering in gekomen.

Keuringseis vanaf 01-01-2018
Nieuwe voertuigen die na 31 december 2017 op de weg worden toegelaten, moeten worden gekeurd aan de hand van de eisen die zijn vastgelegd in de “Wijze van keuren voor Land- of bosbouwvoertuig T, C, R en S. De eisen komen voor het grootste deel overeen met de Europese regelgeving, met enkele uitzonderingen voor bijvoorbeeld de voertuigbreedte.

België
In België was het al mogelijk om voor aanhangwagens en getrokken machines voor land- en bosbouw een erkenning als voertuig van speciale constructie (PVB) of een Proces Verbaal van Goedkeuring (PVG) aan te vragen. Met het van kracht worden van de Europese Verordening zal een aanzienlijk aantal voertuigen in de toekomst niet meer als PVB erkend worden, omdat ze onder de regelgeving (EU) 167/2013 vallen. Tegelijk zal ook een aantal technische eisen aangescherpt worden, dat wil zeggen in lijn gebracht met de Europese Regelgeving.

Aanvraag PVB nog mogelijk tot 1 januari
Voor voertuigen van de categorieën R en S (aanhangwagens en getrokken machines) is het tot 1 januari 2019 nog mogelijk een PVB goedkeuring als voertuigtype te verkrijgen.

Voor voertuigen van de categorieën T en C moet de PVB aanvraag zijn afgegeven vóór 1 januari 2018. 

In beide gevallen is de PVB dan nog geldig tot 1 januari 2020.

In alle andere gevallen zullen de (strengere) eisen uit een nog te publiceren Besluit van toepassing zijn.

HESTOCON kan adviseren in de mogelijkheden en begeleiden bij de goedkeuringsaanvragen, +31 (0)76 5729000 of www.hestocon.com.