Voorlichtingsbijeenkomsten VNO-NCW en MKB-NL over nieuwe privacywet

9 oktober 2017

In mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU van toepassing. Deze vervangt de huidige privacywet (Wbp). Alle bedrijven die werken met persoonsgegevens zullen zich daarop moeten voorbereiden.

privacy

VNO-NCW en MKB-Nederland nodigen u graag uit voor één van hun vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten hierover. U bent daarbij als lid van RAI Vereniging uiteraard van harte welkom!

De AVG bouwt inhoudelijk voort op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), maar intensiveert privacyrechten voor betrokkenen en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden.

De Europese privacytoezichthouders (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens) krijgen de mogelijkheid stevige boetes op te leggen bij overtredingen.

In de voorlichtingsbijeenkomsten komen onder andere de volgende zaken aan bod:

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de AVG? Op welke gronden mag uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerken? Wat is een Privacy Impact Assessment? Wanneer is een bewerkersovereenkomst nodig? Moet uw bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen? Moeten uw procedures ten aanzien van het documenteren en melden van datalekken herzien worden?

De diverse onderwerpen worden belicht door: de Autoriteit Persoonsgegevens, VNO-NCW, MKB-Nederland en een ondernemer die momenteel bezig is met de implementatie.

Belang
Nagenoeg elk bedrijf verwerkt wel data en persoonsgegevens. Denk alleen al aan gegevens van klanten die bedrijven gebruiken voor direct marketing, en bijvoorbeeld om te melden dat het weer tijd is voor een onderhoudsbeurt. Maar ook aan gegevens van zakelijke contacten, want ook die gegevens vallen gewoon onder de privacywetgeving. De bevoegdheden van de toezichthouder worden vele malen robuuster: de boetes kunnen torenhoog oplopen en ook de pakkans neemt toe. Tot slot is er nog het risico op reputatieschade, mocht het toch misgaan.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden van 15.30 tot 18.00 uur op de volgende data en locaties:

  • woensdag 15 november Planetarium Amsterdam te Amsterdam Z.O.;
  • donderdag 16 november NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven;
  • dinsdag 21 november Golden Tulip Tjaarda te Oranjewoud;
  • dinsdag 28 november Hotel De Bilderberg te Oosterbeek;
  • donderdag 7 december de ‘Malietoren’ te Den Haag.

 

Kosten en aanmelding
De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven.

U kunt zich met het aanmeldformulier (PDF hiernaast) opgeven voor deelname aan één van de bijeenkomsten. De verwerking van uw aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst.

Voor meer informatie Kitty Dellemijn (dellemijn@vnoncw-mkb.nl), 070 349 03 74.