Evaluatie NEN-EN 1865 (deel 3, 4 en 5) uit 2012 Ambulances

17 oktober 2017

Momenteel vindt de periodieke evaluatie plaats van drie delen van de geharmoniseerde Europese norm uit 2012.

  • NEN-EN 1865-3:2012+A1:2015 ‘Middelen voor het vervoer van patiënten in ambulances - Deel 3: Zware bedrijfsbrancard’;
  • NEN-EN 1865-4:2012 ‘Middelen voor het vervoer van patiënten in ambulances - Deel 4: Mechanisch ondersteunde transportstoel’;
  • NEN-EN 1865-5:2012 ‘Middelen voor het vervoer van patiënten in ambulances - Deel 5: Brancard ondersteuning’.


Gebruikers van de norm kunnen belang hebben bij de inhoud en eisen die deze norm stelt.  Het is nu mogelijk om invloed uit te oefenen op of kennis te nemen van dit proces.

Bij deze evaluatie vragen wij u, als belanghebbende partij, wat er met deel 3, 4 en 5 van norm NEN-EN 1865 moet gebeuren.

Feedback kan uiterlijk woensdag 1 november 2017 gegeven worden. Het invullen van de vragen duurt 5 tot 10 minuten.