Veel belangstelling INDI-werkgroepen over nieuwe privacyregels

31 oktober 2017

In mei 2018 treedt nieuwe, aangescherpte privacywetgeving (AVG/GDPR) in werking, waarvoor in onze sector nog veel moet worden aangepast.

hacken car data

Daarover is al meerdere keren gesproken. Zo heeft RAI Vereniging hierover samen met INDI begin juli een uitgebreide ledenbijeenkomst gehouden. En dit onderwerp kwam uiteraard ook aan de orde in de laatste AB-vergadering.

Permissie
Belangrijke uitdaging is om alle toestemmingsverklaringen van consumenten goed te registeren, wat zowel juridisch van belang is (wat mag wel en wat mag niet) als ook praktisch werkbaar moet blijven en eenvoudig in de DMS-systemen opgenomen moet kunnen worden.

Samenwerking
Dat werkt het beste als dealers en importeurs dit samen aanpakken. Klantdata delen binnen de eisen van de wet is voor beiden immers erg belangrijk. Ook het delen van informatie tussen importeursorganisatie en dealers blijft een punt van aandacht (zie ook de regels daarover in dealercontracten).

Werkgroepen van start
In nauw overleg met INDI, RAI Vereniging en BOVAG autodealers zijn nu twee werkgroepen ingericht die deze problematiek gaan beetpakken. Op woensdag 1 november gaan beide werkgroepen van start bij BOVAG in Bunnik. Daarvoor blijkt zeer veel belangstelling, zowel van de kant van de dealerverenigingen als importeurs en DMS-leveranciers.

Download presentatie
Hiernaast kunnen leden de presentatie die aan het AB is gegeven inzien (wel even inloggen).

Meer informatie: Wijnand de Geus

Zie ook ons Dossier Privacy