Tol rond Amsterdam tijdens spits geen goed idee

29 november 2017

Een opmerkelijk voorstel van D66-politicus Bart Vink om Amsterdam tijdens de spits bereikbaar te houden: voer een regionaal tolsysteem in op de wegen rond Amsterdam.

Hij wil daarmee automobilisten op andere tijden laten rijden om de verkeersellende voor de hoofdstad te beperken. Wie in de spits de hoofdstad wil betreden, moet daarvoor betalen.

Vink hoopt in overleg met de rijksoverheid, Rijkswaterstaat en belangenorganisaties een proef te starten om vast te stellen of de tolmaatregel werkt.

Kosten bij werkgever
Vink vindt dat de belasting niet aan de automobilist doorbelast moet worden, maar aan de werkgever. “Als een bedrijf ervoor kiest werknemers tijdens de spits naar Amsterdam te sturen, kan er een extra bedrag aan dat bedrijf worden doorbelast”, aldus Vink tegenover De Telegraaf. De tolmaatregel kan eenvoudig worden ingevoerd door het plaatsen van tolcamera’s op de A10, die de kentekens lezen. Hij refereert daarbij aan goede voorbeelden van beprijzing in Londen, Oslo en Stockholm. “Er is geen regio geschikter voor deze pilot dan Amsterdam”, vindt hij.

Geen goed plan
RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck vertelt vandaag in De Telegraaf waarom hij dit geen goed idee vindt: “Met dit plan ga je én het bezit én het gebruik belasten en verhoog je alleen maar de kosten voor de automobilist. Dat is niet de bedoeling van de pilots en afspraken die we met het Rijk willen gaan maken [pilots ook genoemd in Regeerakkoord]. Ik zie geen draagvlak voor een dergelijk plan.”

Van bezit naar gebruik
Van Eijck vervolgt: “Wij waarderen de plannen om een start te maken met betalen naar gebruik waarbij niet meer het bezit van een auto, maar het gebruik wordt belast. Met een tolplan als dit gaat de automobilist alleen maar meer betalen. Daar is zeker geen draagvlak in de samenleving voor en juist maatschappelijk draagvlak is bij dit thema essentieel. We moeten samen met het Rijk, de steden en onze partners eerst afspraken maken voor goede randvoorwaarden om met pilots te starten. Bovendien voorkomen we daarmee dat steden met eigen initiatieven starten en er een lappendeken van verschillende proefprojecten ontstaat.”

Ook andere organisaties, zoals de ANWB en de Vereniging Zakelijk Rijders (’mordicus tegen, mensen staan daar niet voor hun lol’) reageerden via de krant direct sterk afwijzend op het plan van Vink.