Wijziging van bepalingen vervoer van ondeelbare lading op diepladers

12 december 2017

In de komende wijziging van de Regeling Voertuigen staat ook een wijziging over ondeelbare lading op diepladers.

Manoovr

In de nieuwsbrief van vorige week schreven wij over de wijzigingen m.b.t. meeneemheftrucks in de Regeling Voertuigen per 1 januari 2018.

Een andere wijziging betreft  de bepalingen in art. 5.18.13 over de overschrijding van de lengte van een trekker/oplegger, i.c.m. de introductie van een definitie van een semi-dieplader.

De wijzigingen in artikel 5.18.13 bewerkstelligen dat voor de lengte van een trekker en oplegger uitdrukkelijk wordt bepaald dat overschrijding van de in dat artikel genoemde bepalingen slechts is toegestaan, indien de volledige lengte van de laadvloer – uitgezonderd het verhoogde laadvloerdeel van een semi-dieplader – wordt gebruikt voor het vervoer van ondeelbare lading.

Dat is ingegeven door situaties waarin – in weerwil van wat met het bewuste artikel 5.18.13 is beoogd – bij het vervoer van ondeelbare lading niet de volledige lengte van de laadvloer werd benut, maar deze vloer wel werd verlengd tot het in dat artikel bepaalde maximum van 22 meter.

Wanneer er een autolaadkraan is gemonteerd is op de oplegger dan moet deze uiterst aan de voorkant of aan de achterkant zijn. Het is niet toegestaan om de autolaadkraan op een andere positie op de oplegger te monteren en vervolgens uit te schuiven.

Als de kraan (uiterst) voor of achter gemonteerd is mag daarvoor- of achter ondeelbare lading liggen en dus 22 meter lang zijn.

Tekstvergelijking als download
De huidige en de nieuwe tekst van art. 5.18.13 (op basis van de wijziging in Staatscourant 67488 van 1 december) kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom