Markering verplicht voor uitstekende verwisselbare gedragen uitrustingsstukken

19 december 2017

Per 1 januari 2018 moet bij verwisselbare gedragen uitrustingsstukken die meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteken ook een markering aangebracht worden.

Dit komt overeen met de markering die aangebracht moet worden bij lading die meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt.

De markering die aangebracht moet worden is beschreven in de artikelen 130-133 van bijlage VIII.

 

Dit wordt geregeld in artikel 5.18.14 lid 3 van de Regeling Voertuigen; de nieuws tekst van dit artikel luidt:

"Lading en verwisselbare gedragen uitrustingsstukken die in de breedte meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt, moeten zijn voorzien van een markering die voldoet aan het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 130 tot en met 133."

Verwisselbare gedragen uitrustingsstukken kunnen voorkomen bij land- en bosbouwtrekkers, motorvoertuigen met een beperkte snelheid maar ook bij bedrijfsauto’s die worden ingezet voor werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daaronder begrepen gladheidsbestrijding of sneeuwruimen.

Voorbeelden van verwisselbare gedragen uitrustingsstukken zijn een sneeuwschuiver en rolbezem.

Download
De tekst van de artikelen 130-133 van bijlage VIII van de Regeling Voertuigen kunt u hiernaast downloaden.

Meer informatie: Roelof de Haan (r.d.haan@raivereniging.nl)
 


Downloads