Petitie over kenteken landbouwvoertuigen aangeboden

19 december 2017

Draal niet langer, maar voer nu eindelijk eens een kenteken in voor trekkers en andere voertuigen met beperkte snelheid.

tractor kenteken

Met die boodschap kwamen acht organisaties, waaronder RAI Vereniging, op 14 december met een aantal trekkers en een mobiele graafmachine naar De Tweede Kamer om Kamerleden in levende lijve te laten zien hoe groot die 'gevaartes' eigenlijk zijn.

Naast deze acht zijn er nog 40 andere organisaties die dit verzoek ondersteunen. Daarvoor pleiten zij al jaren, maar het is er nog steeds niet van gekomen.

 

Wij hebben er een zelfs een heel dossier over op deze site.

Steun voornemen minister
De organisaties hebben aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat een petitie aangeboden met het verzoek om snel over te gaan tot invoering van een kenteken. Zij vroegen aan de Kamerleden om minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat te steunen bij haar voornemen om een kenteken in te voeren.

Verkeersveiligheid
In een land waar zelfs de speed-pedelec, (de snelle elektrische fiets) een nummerplaat heeft, mogen de tractoren nog steeds ongekentekend deelnemen aan het verkeer. Maar met regelgeving gebaseerd op de tractoren van 1953.

Het gevolg is dat de trekkers officieel niet harder mogen dan 25 km per uur en daarom geweerd worden van provinciale wegen en rondwegen rond de steden. Met gevaarlijke situaties als gevolg want daardoor moeten tractoren en bouwmachines vaak midden door steden en dorpen om op hun werklocatie te komen.

Noodzaak
Kentekening van alle (land)bouwvoertuigen is noodzakelijk voor:

  • Registratie en toelating tot de weg
  • Borging van de voertuigveiligheid
  • Snelheidsverhoging naar 40 km per uur voor toegang tot veiliger landbouwroutes
  • Effectieve handhaving
  • Eén loket voor landbouwontheffingen
  • Invoering van APK voor snelle tractoren
  • Tegengaan van oneigenlijke concurrentie met ander wegtransport, bijvoorbeeld in het grondverzet

 

APK
Een extra reden om nu een kenteken in te voeren is dus de Europese regelgeving die sinds 1 mei van dit jaar van kracht is. Daarin zijn landen verplicht om voor landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 40 km per uur een APK in te voeren. Voldoen aan deze regelgeving is alleen mogelijk door een kenteken in te voeren omdat dit voertuigen herkenbaar maakt. Een vrijwillig kenteken voldoet niet, omdat de overheid dan niet kan controleren of een voertuig onder de APK plicht valt.

Invoering van een kenteken geeft volgens de organisaties ook de mogelijkheid om de maximumsnelheid voor deze groep verkeersdeelnemers te verhogen naar 40 km per uur. Bij die snelheid zijn wegenbeheerders bereid om ook (land)bouwvoertuigen toe te staan op doorgaande wegen en rondwegen rond de steden en dorpen.

De petitie is ondertekend door: RAI Vereniging (2e van links op de foto onze directeur Olaf de Bruijn), CUMELA Nederland, Fedecom, Bouwend Nederland, BMWT, TLN, evofenedex en Fehac.