Klimaatdoelstellingen en het wegverkeer

20 december 2017

Deze week heeft onze public affairs commissie gesproken over hoe we tot een goede en breed gedragen visie komen over de bijdrage van het wegverkeer aan de door het Kabinet beoogde CO2-reductie.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft met een brief aan de Tweede Kamer (zie download hiernaast) aangegeven dat hij in de tweede helft van 2018 voortvarend aan de slag wil met planvorming over hoe de ambitieuze Nederlandse reductiedoelstellingen gehaald kunnen worden.

 

Wiebes schetst ook in welke vorm hij dat wil aanvatten, wat een iets andere aanpak zal zijn dan die van het SER Energieakkoord. In de eerste helft van 2018 wil hij met alle relevante (maatschappelijke) partijen spreken, waarna in de tweede helft van het jaar een verplichtende Klimaatwet tot stand moet komen.

Voor ons is de rol en gevraagde bijdrage van het wegverkeer daarbinnen uiterst belangrijk, want de uitdagingen waarvoor deze wordt gesteld zijn gigantisch. De Nederlandse ambities gaan ook verder dan wat de EU voor het wegtransport voorstelt.

Wij denken dat een visie op wegverkeer en de klimaatdoelstellingen breder moet zijn dan sec de autobelastingen en dat deze doelstellingen niet haalbaar zijn door enkel de focus te leggen op de nieuwe instroom in het Nederlandse wagenpark (zoals met streefgetallen voor elektrische auto’s per 2030). Ook een aanpak voor het bestaande park is belangrijk (denk aan duurzame biobrandstoffen) en een vorm van kilometerbeprijzing lijkt onontkoombaar.

Ook heeft de commissie nog eens in gedetailleerd in kaart gebracht in welke overleggen RAI Vereniging namens de sector vertegenwoordigd is.

De PA-commissie gaat een ‘heidag’ houden om verder aan een breedgedragen visie te werken, waarschijnlijk op 19 januari. Dat in voorbereiding op onze DB-vergadering op 29 januari. Gezien de ‘marsroute’ van Wiebes is voortvarendheid geboden.

Meer informatie: Wijnand de Geus, manager sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens.