Vervoer lege tankcontainers op LZV per 1 april toegestaan

20 maart 2018

Lege tankcontainers mogen per 1 april 2018 op LZV’s worden vervoerd. Het ministerie van IenW stemde daarmee eerder al in en de benodigde wijziging is inmiddels ook in de Staatscourant gepubliceerd.

Het verbod om lege tankcontainers op LZV’s te vervoeren, dateerde van 2000. Het was een direct gevolg van het besluit om het vervoer van vloeistoffen met LZV’s niet toe te staan. In de regelgeving is dat destijds vastgelegd met de bepaling dat LZV’s niet mogen zijn uitgerust met een tank of vloeistofcontainer voor vloeibare lading. Het maakte dus niet uit of het voertuig beladen of onbeladen is. Daar is toen voor gekozen om het de handhavers makkelijker te maken. Door een algemeen verbod is geen verdere controle nodig of het om een leeg of beladen voertuig gaat.

Duizenden ritten

De voorschriften zijn sindsdien nooit meer gewijzigd. Met de groei van het aantal LZV’s, inmiddels zijn er meer dan 1.700 in gebruik, is ook de behoefte om hiermee lege tankcontainers te mogen vervoeren sterk toegenomen. Jaarlijks worden er tienduizenden lege tankcontainers vervoerd. Het gros daarvan betreft gereinigde 20 ft tankcontainers voor het ADR-vervoer. Maar ook in het levensmiddelenvervoer worden veel lege tankcontainers vervoerd. Veel vervoerders die dit werk doen, beschikken over LZV’s. Met LZV’s kunnen vervoerders het aantal ritten met meer dan 30% terugbrengen. Per jaar kunnen zo duizenden ritten worden bespaard. Het vervoer kan hierdoor veel efficiënter en milieuvriendelijker worden uitgevoerd. Hieraan zijn ook geen extra gevaren verbonden.

Toch gelukt

Collega-brancheorganisatie TLN is lang bezig geweest om het verbod op het vervoer van lege tankcontainers van tafel te krijgen. Het is altijd tegengehouden vanuit het oogpunt van handhaafbaarheid. Uiteindelijk is het toch gelukt om politie en overheid te overtuigen van het maatschappelijk belang om dit vervoer toch toe te staan. Belangrijke argumenten hierbij waren de grote voordelen voor logistiek en milieu, het feit dat de risico’s op misbruik van de regeling relatief klein zijn en dat er bij de handhavers inmiddels meer specifieke kennis is om overtreders aan te pakken. Ook het feit dat het vervoer van lege tankcontainers op LZV’s in de Scandinavische landen en Duitsland zonder problemen functioneert, heeft meegewerkt.

Per 1 april

IenW stemde eerder al in met een aanpassing van de huidige wetgeving. Deze wordt zodanig gewijzigd dat het vervoer van lege tankcontainers op LZV’s wordt toegestaan. Het vervoer van beladen tankcontainers (dus het vervoer van vloeistoffen) blijft verboden. Inmiddels is deze wijziging in de Staatscourant gepubliceerd, zie de download hiernaast. De wijziging gaat per 1 april 2018 in.