Update WLTP: brief Snel en opzet TNO-onderzoek

9 maart 2018

Vandaag hebben wij opnieuw in Den Haag overlegd over het opzetten van een onderzoek naar een zorgvuldige en ‘budgetneutrale’ invoering van de WLTP.

Inmiddels heeft staatssecretaris Menno Snel van Financiën ook een brief gestuurd met antwoorden op eerder gestelde Kamervragen.

De staatssecretaris schrijft dat hij de zorgen van de branche begrijpt, maar geen overhaaste stappen te willen zetten naar een op de WLTP-gebaseerde bpm-tabel. "Ik streef ernaar om de onzekerheid zo snel mogelijk weg te nemen. Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat bij deze omzetting grote zorgvuldigheid geboden is. Een onzorgvuldige omzetting op basis van onvoldoende betrouwbare gegevens kan leiden tot verkeerde bpm-tarieven met een fors hogere of lagere bpm tot gevolg. Een te snelle omzetting maakt dan ook geen einde aan de zorgen en onzekerheden die leven bij de autobranche en de consument, omdat dit mogelijk opnieuw een aanpassing van de bpm-tarieven vergt." Snel verwacht pas na de zomer van 2018 meer duidelijkheid te kunnen geven over het proces van de omzetting van de bpm naar op WLTP-gebaseerde tarieven.

Zijn volledige brief kunt u hier downloaden.

TNO-onderzoek
Vandaag hebben vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat, RDW, TNO, BOVAG en RAI Vereniging nader overlegd over de opzet van het TNO-onderzoek naar de verschillen tussen NEDC en WLTP en de verschillen tussen de NEDC-waarde en de zogenoemde NEDC 2.0-waarde.

Partijen zijn het vandaag wel eens kunnen worden over de grote lijnen van dit onderzoek en verwachten dat de definitieve onderzoeksopzet in twee a drie weken geheel gereed is. Vastgesteld is ook dat het nog steeds lastig is om nu al voldoende officiële WLTP-data boven water te krijgen; er zijn nu immers nog maar een beperkt aantal daadwerkelijke WLTP-typegoedkeuringen voorhanden. Dit aantal gaat natuurlijk sterk stijgen de komende periode en is essentieel om een goede vergelijking mogelijk te maken.

Meer informatie: Wijnand de Geus