Kamer wil sneller kilometerheffing vrachtverkeer

29 maart 2018

De Tweede Kamer wil dat minister Van Nieuwenhuizen meer tempo maakt bij de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens. De Kamer steunde dinsdag een voorstel van D66 dat hiertoe oproept.

Het Kabinet verwacht dat de kilometerheffing in 2023 realiteit zal zijn. In het Regeerakkoord is afgesproken om die ‘zo spoedig mogelijk’ in te voeren.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) meldde eerder in een brief aan de Kamer dat ervaring hiermee in het buitenland leert dat het minstens vijf jaar duurt voordat het helemaal rond is.

Het overhaast en onzorgvuldig invoeren van de heffing zou tot grote risico's kunnen leiden.

 

 

Wet kan jaar eerder

Kamerlid Matthijs Sienot (D66) vindt dit te lang duren. Het kabinet wil het wetsvoorstel in 2020 naar de Kamer sturen. Hij vindt echter dat de wet al een jaar eerder klaar moet kunnen zijn.

Sienot’s belangrijkste overwegingen: het draagt bij aan een eerlijker speelveld tussen binnen-en buitenlands wegverkeer, de kilometerheffing is een goed middel om het transport in ons land te verduurzamen, omdat de inkomsten in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector en de techniek is al beschikbaar, waarbij ons land kan leren van landen die al zo'n kilometerheffing kennen.

Een kamermeerderheid is dit met hem eens en stemde afgelopen dinsdag voor de motie die hij daarvoor vorige week indiende.

RAI Vereniging, en in breder verband de Mobiliteitsalliantie waarin ook de transportorganisaties zijn vertegenwoordigd, verwelkomt kilometerbeprijzing voor trucks. Belangrijk is dat de opbrengst ten goede zal komen aan verdere verduurzaming van het vrachtverkeer. We blijven uiteraard graag met het ministerie in overleg over de uitwerking van deze plannen.