Vaker toegang tot EDR bij zware ongevallen

29 maart 2018

De regering moet gaan onderzoeken hoe de EDR ten behoeve van het Openbaar Ministerie zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden bij zware verkeersongevallen.

Afgelopen dinsdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor de motie van CDA-Kamerlid Maurits Von Martels.

Von Martels wees er in zijn toelichting op dat de Event Data Recorder (EDR), soms ook aangeduid als ‘black box’, in auto’s feitelijke gegevens bevat die de toedracht van verkeersongelukken objectief weer kunnen geven.

Europese afspraken

Verantwoordelijk minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) meldde in het voorafgaande Kamerdebat al dat er ook Europese afspraken aankomen op dit gebied.

Hij wees erop dat niet elke auto een EDR aan boord heeft en dat fabrikanten de informatie soms ook versleutelen, waardoor deze niet voor derden toegankelijk is. Daarbij gaf hij geen waardeoordeel over de (on)wenselijkheid daarvan.

Privacy

Kamerlid Matthijs Sienot (D66) maakte zich wel zorgen over de privacygevolgen als een dergelijke maatregel zou worden ingevoerd, waarop Grapperhaus hem geruststelde dat dit absoluut wordt meegenomen in de nieuwe Europese afspraken. Nu is het afwachten hoe de minister praktisch invulling gaat geven aan deze motie en op welke termijn hij dat zal doen.