Kilometerbeprijzing vrachtauto’s niet voor 2023

12 maart 2018

Kilometerbeprijzing voor vrachtwagens zal op z’n vroegst in 2023 worden ingevoerd. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen (IenW) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

In het Regeerakkoord werd afgesproken dat vrachtwagens in Nederland een kilometerprijs zullen gaan betalen. Het geld dat deze oplevert, moet worden teruggesluisd naar de vrachtsector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting en worden geïnvesteerd in innovatie en het verduurzamen van de transportsector, aldus het Kabinet.

In haar brief aan de Tweede Kamer laat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat weten dat het Kabinet invoering daarvan niet verwacht voor 2023. Als een project als dit overhaast en niet zorgvuldig zou worden ingevoerd, kunnen ‘grote risico’s’ optreden. Dat blijkt volgens de minister uit buitenlandse voorbeelden.

Stappenplan
De bewindsvrouw kondigt een stappenplan aan om de invoering zorgvuldig te laten plaatsvinden. Onderdelen daarvan zijn afstemming met EU-collega’s, de organisatie van de uitvoering en de noodzakelijke verandering van wetgeving. Denk daarbij aan een registratie- en betalingssysteem dat aansluit bij die in het buitenland, zodat vrachtwagens geen extra apparatuur (‘kastjes’) nodig hebben.

RAI Vereniging is positief over het streven om het Nederlandse vrachtwagenpark versneld te verduurzamen en blijft graag met het ministerie in overleg over de uitwerking van de plannen rond de beprijzing.