Bpm en parallelimport in debat

30 april 2018

Een nieuwe auto is altijd schoner. En de bpm en de parallelle import zijn absoluut issues. Maar wat is de dekking voor het verlagen van de bpm?

Stientje van Veldhoven

‘Ook op de langere termijn moet je gezien de veranderingen in de mobiliteit nadenken over inkomstenstromen die gerelateerd zijn aan die mobiliteit. Dat is ook een belangrijk onderwerp voor de minister van Financiën en het maakt onderdeel uit van de discussie over het klimaatakkoord’.

Met deze woorden reageerde staatssecretaris Van Veldhoven op vragen en opmerkingen van de Kamerleden Dijkstra (VVD) en Von Martels (CDA) in het Algemeen Overleg Duurzaam Vervoer op 19 en 24 april. Op de agenda van dit brede debat stonden eigenlijk alleen onderwerpen in relatie tot elektrisch rijden en laadinfrastructuur, luchtkwaliteit en (de lappendeken van) milieuzones.

Maar na gesprekken met Kamerleden en een aantal serieuze media-uitingen over de nadelige milieueffecten van te hoge bpm was er tijdens dit debat relatief veel aandacht voor dit onderwerp. De Kamerleden vroegen de staatssecretaris hoe we de bpm versneld kunnen verlagen in Nederland, zodat nieuwe auto's goedkoper worden en daarmee een enorme vergroening haalbaar is. De staatssecretaris heeft veel vertrouwen in de ‘tafels’ die zich momenteel buigen over klimaatmaatregelen, waaronder de Mobiliteitstafel. Voorzitter Steven van Eijck heeft zitting aan de Mobiliteitstafel en is bovendien voorzitter van de subtafel Fiscaliteit. Het kan niet anders of het thema autobelastingen komt daar uitvoerig aan de orde.   

Laadinfrastructuur
Opladen van elektrische auto’s was een ander groot thema van dit debat. Het ging van fiscale maatregelen tot smart charging, de vindbaarheid van laadpunten (bebording en apps) tot omzetten van reguliere parkeerplaatsen in laadplaatsen en de gevolgen voor bewoners. Ook kwam de rol aan de orde van de Vereniging van Eigenaren bij de aanleg van laadpalen in gemeenschappelijke parkeergarages. Nu is daarvoor een meerderheid vereist, zelfs als de bewoner zijn laadpaal zelf wil betalen. De staatssecretaris komt voor de zomer met een antwoord op de vraag van Von Martels of de aanleg van laadpalen kan worden meegenomen op de lijst van vve-onderwerpen waarvoor geen meerderheid nodig is.

Milieuzones
Tot slot milieuzones: over dit onderwerp was veel discussie in de commissie IenW. De lappendeken die is ontstaan in Nederland ervaart nagenoeg iedereen als onwenselijk, maar over de juiste aanpak bleek de commissie geen overeenstemming te vinden. Wel of geen vaste criteria? Een sticker? De staatssecretaris overlegt met VNG in aanloop naar de ontwikkeling van het wetsvoorstel en zal zich laten informeren om af te wegen of het zinvol en nuttig is het helemaal te harmoniseren. De Kamer krijgt de uitwerking van het voorstel voor de harmonisatie van de milieuzones voor de zomer toegestuurd.