Nieuwe Verordening persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in werking

15 mei 2018

Op 21 april 2018 is Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in werking getreden.

Europa

Sinds deze datum moeten alle PBM dus voldoen aan de Verordening, maar geldt er nog wel een transitieperiode van een jaar voor de overgang van de oude richtlijn 89/686/EEG naar deze nieuwe verordening.

Geharmoniseerde normen
Recent heeft de Europese Commissie de lijst van geharmoniseerde normen in relatie tot de ‘oude’ richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEG nog bijgewerkt.

Denk hierbij o.a. aan:

Referentienummer

en titel van de norm

EN 1078:2012+A1:2012

Helmen voor fietsers en voor gebruikers van skateboards en rolschaatsen

EN 1621-1:2012

Beschermende kleding tegen mechanische belastingen voor motorrijders — Deel 1: Bescherming voor de gewrichten van ledematen van de motorrijder tegen schokken — Eisen en beproevingsmethoden

EN 1621-2:2014

Beschermende kleding tegen mechanische belasting voor motorrijders — Deel 2: Rugbeschermers voor motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden

EN 1938:2010

Oogbescherming — Beschermende brillen voor gebruikers van motor- en bromfietsen

EN ISO 12312-1:2013

Oog- en gezichtsbescherming — Zonnebrillen en daarmee samenhangende oogproducten — Deel 1: Zonnebrillen voor algemeen gebruik

EN 13594:2015

Beschermende handschoenen voor beroepsmatige motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden

EN 13595-1:2002

Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en eendelige of meerdelige pakken — Deel 1: Algemene eisen

EN 13595-2:2002

Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en eendelige of meerdelige pakken — Deel 2: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de weerstand tegen schuren

EN 13595-3:2002

Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en eendelige of meerdelige pakken — Deel 3: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de barststerkte

EN 13595-4:2002

Beschermende kleding voor beroepsmatige motorrijders — Jassen, broeken en eendelige of meerdelige pakken — Deel 4: Beproevingsmethode voor het vaststellen van de weerstand tegen snijden bij het vallen

EN 13634:2017

Beschermende schoeisel voor motorrijders — Eisen en beproevingsmethoden

 

Europese norm EN 13634:2017
De Europese norm EN 13634:2017 is voor het eerst als geharmoniseerde norm aangewezen.

De nieuwe norm vervangt de EN 13634:2010. En vanaf 30 juni 2018 vervalt het ten aanzien van de vervangen norm bestaande vermoeden van overeenstemming met de essentiële of andere eisen van de desbetreffende EU-wetgeving. En moet voor nieuw op de markt gebracht schoeisel het product voldoen aan, dus getest en geproduceerd zijn volgens de nieuwe geharmoniseerde norm EN 13634:2017.

Geharmoniseerde normen onder de nieuwe Verordening
Tevens is recent de lijst gepubliceerd van de normen die (voorlopig) geharmoniseerd worden onder de nieuwe PBM wetgeving, namelijk de Verordening (EU) 2016/425.

Denk hierbij o.a. aan:

Referentienummer

en titel van de norm

EN 342:2017

Beschermende kleding — Pakken en kledingstukken voor bescherming tegen kou

EN 343:2003+A1:2007

Beschermende kleding — Bescherming tegen regen

EN 352-1:2002

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 1: Gehoorkappen

EN 352-2:2002

Gehoorbeschermers — Algemene eisen — Deel 2: Oorproppen

 

Verwachting
In de komende maanden/jaren zullen naar verwachting meer normen (eventueel geactualiseerd en) gepubliceerd worden als geharmoniseerde norm onder de nieuwe Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen.

De tijdlijn voor de implementatie van de verordening


Klik hier voor een grotere versie van dit plaatje (slide afkomstig uit een presentatie van het ministerie van SZW).

Relevante links

NEN-artikel: Lijst geharmoniseerde normen bijgewerkt

Europese Unie:
Landingspagina Europese Commissie DG Growth
PPE Regulation Guidelines - Guide to application of Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment

en nieuwsberichten die wij hierover eerder schreven:
Nieuwe Europese PBM Verordening gepubliceerd
Informatiemiddag Europese verordening PBM

Meer informatie: Eugène Moerkerk