Maximale onvlakheid koppelingsplaat oplegger verruimd van 3,5 mm naar 5,0 mm

22 mei 2018

In Nederland wordt tijdens de APK de onvlakheid van de plaat van de opleggerkoppeling bij opleggers gecontroleerd volgens Artikel 5.12.69 lid 3. In andere lidstaten wordt (voor zover ons bekend) hier bij de APK niet op gecontroleerd.

aanhangwagen

Bij de fabricage van opleggers komt het voor dat de onvlakheid van de plaat van de opleggerkoppeling de APK-grens van 3,5 mm al benadert of in sommige gevallen zelfs overschrijdt.

Dit komt doordat er vervorming optreedt tijdens het lasproces. Omdat dit in de praktijk tot problemen kan leiden bij de eerste APK, hebben de TRTA en RAI CarrosserieNL enige tijd geleden voorgesteld om de APK-eis voor de onvlakheid van de opleggerkoppeling te wijzigen van 3,5 naar 5 mm.

Dit voorstel is geaccepteerd waardoor artikel 5.12.69 lid 3 per 20 mei 2018 als volgt is gewijzigd:

De plaat van de opleggerkoppeling mag niet in ernstige mate zijn vervormd of ingesleten. Indien de oplegger is voorzien van een koppelingspen van 2 inch of 3,5 inch, mag binnen een straal van 0,45 m gemeten vanuit het hart van de koppelingspen, de onvlakheid van de koppelingsplaat niet meer dan 5 mm bedragen.

Meer informatie: Tom van Steijn