Op weg naar beleid voor ADAS

24 mei 2018

Op 17 mei organiseerde RAI Vereniging een bijeenkomst van wat inmiddels de “ADAS-Community” heet, een gezelschap van 16 partijen die ieder vanuit zijn eigen aandachtsgebied belang heeft bij meer aandacht voor en gebruik van ADAS-voorzieningen in en op voertuigen.

ADAS

Denk aan partijen zoals RAI Vereniging, ANWB, CBR, verzekeraars, Vereniging Zakelijke Rijders, SWOV, en TNO. Maar ook overheidspartijen als het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en RDW.

RAI Vereniging is een belangrijke drijvende kracht achter deze ADAS Community.

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst werden presentaties gegeven door (1) EuroNCAP, over de invloed van ADAS op hun sterrenclassificatie, (2) studenten van de HAN/IVA, die in opdracht van RAI Vereniging en ANWB een diepgaand onderzoek doen naar welke ADAS-sen er momenteel worden geleverd door welk merk op welke uitvoering, etc, (3) een uitleg van Kantar/TNS-Nipo over een onderzoek naar kennis en gebruik van ADAS-sen in een 13-tal landen en (4) een toelichting van PON over de ADAS-strategie van Audi.

Rode draad door deze programmaonderdelen is de betrekkelijke onbekendheid van de mogelijkheden en voordelen van ADAS voor de automobilist en de medeweggebruikers. Maar ook dat er nog te weinig aandacht aan wordt gegeven door de branche zelf.

Wensen voor beleid

Tot slot zijn tijdens de meeting de eerste gedachten besproken vanuit het ministerie van IenW om te komen tot een landelijk beleid ten aanzien van ADAS. Afgesproken is dat alle aanwezige partijen, geïnspireerd door het programma van deze meeting, hun wensen ten aanzien van mogelijk beleid aanreiken bij IenW en ook welke bijdrage zij vanuit hun eigen organisatie kunnen leveren bij het realiseren van beleid.

Meer informatie: Leo Bingen, beleidsadviseur smart mobility, connectiviteit en data