Brochures INDI bij AVG verschenen

1 juni 2018

De achterliggende maanden hebben wij regelmatig geschrevenover het werk in INDI-verband bij de invoering van de nieuwe regelgeving voor privacy (AVG). Inmiddels kunt u twee uiterst nuttige brochures downloaden.

privacy

In het afgelopen half jaar hebben vier werkgroepen zich beziggehouden met thema’s als grondslagen en doeleinden, opt-in, bewaartermijnen en rechten van betrokkenen.

Doel van iedere werkgroep was om een praktische doorvertaling te maken van de nieuwe privacywetgeving voor de auto-branche.

Tijdens de vierde en afsluitende plenaire bijeenkomst op 25 april werden de resultaten uit deze werkgroepen gepresenteerd. Kennisdeling en inhoudelijke discussies stonden daarbij centraal.

Downloads

Importeurs kunnen hiernaast de brochures downloaden.

Lees hier wat wij eerder over INDI en AVG hebben gepubliceerd.