Op weg naar een Klimaatakkoord

13 juni 2018

Het Kabinet gaf een aantal weken geleden het startschot voor besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over een nationaal Klimaatakkoord.

CO2

Doel is om deze zomer tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030, zoals vastgelegd in het Regeerakkoord.

Deze afspraken zullen vervolgens in de tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma's. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik.

RAI Vereniging aan tafel(s)

In het proces naar de Klimaatwet, is RAI Vereniging vertegenwoordigd aan de Mobiliteitstafel. Onder die tafel zijn een aantal zogenoemde deeltafels actief, op eigen specifieke werkterreinen. Een zeer belangrijke daarvan is de Fiscale (deel)Tafel. Aan deze tafel wordt, onder voorzitterschap van Steven van Eijck, besproken welke de fiscale maatregelen kunnen zijn die daadwerkelijk tot een effectieve CO2-reductie leiden.

De opgave is om tot 2030 7,4 megaton CO2 te besparen in de mobiliteit. De wensen en ideeën om CO2 te besparen in de sector mobiliteit zijn vastgelegd in tientallen zogenaamde fiches. Uit al deze ideeën wordt op 12 juni aanstaande in een dag lange sessie een keuze gemaakt.

Vervolgens wordt eind juni de definitieve keuze gemaakt. Deze keuze van maatregelen wordt aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. In het Kabinet worden de keuzes dan medio juli bekrachtigd.

Doorrekenen

Wat dan volgt is een enorme onderzoekklus voor het kennisconsortium van PBL, TNO en CE Delft. Zij moeten gaan berekenen hoeveel CO2 de voorgestelde maatregelen opleveren en, niet onbelangrijk, hoeveel ze gaan kosten.

Uiteraard hebben ook wij met fiches onze wensen en ideeën ingediend. RAI Vereniging zal vanzelfsprekend in dit hele proces steeds zeer kritisch zijn op het realiteitsgehalte en de doelmatigheid van de voor de mobiliteit voorgestelde maatregelen.

Kamerbrief Wiebes

Op 12 juni informeerde staatsecretaris Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer per brief over het proces naar een Klimaatakkoord en de voortgang daarin. Uitvoerig, maar zeer toegankelijk geschreven, zoals we van hem gewend zijn.

Meer informatie: Cees Boutens, manager externe betrekkingen