Voorlichtingsbijeenkomsten Vlaamse proef met LZV’s

12 juni 2018

De nieuwe proef met LZV’s in Vlaanderen staat op het punt van start te gaan. Het ministerieel besluit voor de proef zal op korte termijn door de Vlaamse minister van Verkeer ondertekend worden.

LZV

Daarna kunnen bedrijven hun aanvragen indienen. De beoogde startdatum is 1 juli.​

Vanaf de start van de proef komt er een wegennet beschikbaar waarop LZV’s met ontheffing mogen rijden. Het wegennet bevat alle snelwegen in Vlaanderen, inclusief een aantal bedrijventerreinen alsmede de havens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge.

Wegen naar laad-/loslocaties die (nog) niet zijn vrijgegeven, zogenaamde aantakkingstrajecten, kunnen apart aangevraagd worden.

Grensoverschrijdend

Belangrijk punt is dat grensoverschrijdend vervoer in het kader van de proef is toegestaan. Deelname aan de proef staat voor iedereen open die aan de voorwaarden voldoet. Deze zijn nog niet helemaal bekend, maar duidelijk is wel dat ze veel gelijkenis vertonen met de voorwaarden in Nederland. Het maximum gewicht is in ieder geval 60 ton.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Om bedrijven bij het aanmelden en aanvragen van trajecten zoveel mogelijk te begeleiden, worden er voorlichtingsbijeenkomsten in België georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten zal het ministerie uitleg geven over de komende pilot en de procedures om hieraan deel te nemen. De bijeenkomsten zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Deze vinden plaats op de volgende data:

  • 18 juni om 12.30 uur bij UPTR/Paycover (Engelse Wandeling 2, 8500 Kortrijk) - inschrijven
  • 20 juni om 10.00 uur bij Febetra (Stapelhuisstraat 5a, 1020 Brussel) - inschrijven

 

Meer informatie over de LZV in Vlaanderen en het proefproject leest u op de website van het Departement Mobiliteit & Openbare Werken.