'Klimaatwet in goede richting aangepast'

29 juni 2018

De woensdag gepresenteerde Klimaatwet kan in combinatie met het te sluiten Klimaatakkoord en faciliterend overheidsbeleid zorgen dat Nederland op een slimme wijze CO2-neutraal wordt. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de nieuwe wet.

CO2

“Juist aan continuïteit ontbrak het in het verleden vaak. Het is dan ook goed dat bedrijven nu qua CO2-doelstellingen langjarige zekerheid krijgen met deze wet.

Dat is belangrijk voor de miljardeninvesteringen die gedaan moeten worden voor de overgang van een fossiele naar groene economie”, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Klimaatwet

De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PVDA en SP hebben na lange onderhandelingen een definitief akkoord bereikt over een klimaatwet. In deze wet staat dat Nederland in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% gereduceerd moet hebben ten opzichte van 1990. In 2030 moet al 49% zijn gerealiseerd. Ook komt er elk jaar in oktober een Klimaatdag, een soort Prinsjesdag over het klimaat en de doelstellingen van de Klimaatwet.

“Het vorige voorstel was veel te rigide. Dat werkt averechts. Deze nieuwe wet lijkt nu een prima kapstok te zijn voor verder decentraal in te vullen programma’s via het Klimaatakkoord. Ook regelt de wet dat we goed gaan monitoren of we op schema liggen. Dat moet alleen op de jaarlijkse Klimaatdag niet leiden tot kortetermijnpolitiek. Alle partijen moeten het oog op de langetermijnresultaten gericht houden”, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Realistischer doelen

De organisaties gaan het wetsvoorstel nog nader bestuderen, maar zijn in ieder geval verheugd dat de initiatiefnemers het wetsvoorstel hebben aangepast ten opzichte van een eerdere versie. Zo zijn er realistischer doelen gekomen, in lijn met het Regeerakkoord. Ook zijn de doelstellingen in de wet niet extern-afdwingbare normen.

Mobiliteitstafel

Ook RAI Vereniging zet in op een werkbare wet. De Klimaatwet geeft antwoord op de “wat-vraag” met het vastleggen van doelstellingen. Dat is dus winst. De “hoe-vraag” ligt echter nog wel voluit op de tafel van het Klimaatakkoord. RAI Vereniging speelt aan de Mobiliteitstafel, een van de vijf tafels bij dat akkoord, een belangrijke rol om te zorgen dat bij de grote ambities het realiteitsgehalte niet uit het oog verloren wordt.

Gisteren is de public affairs-commissie van onze sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens uitvoerig bijgepraat op de stand van zaken bij inhoud en proces van het Mobiliteitstafeloverleg. Het lijkt nog een hele klus te worden om voor de zomer een Klimaatakkoord rond te hebben.