Consequenties introductie slimme tachograaf

7 augustus 2018

De invoering van de nieuwe, slimme tachograaf (‘tachograaf 4.0’) vanaf 15 juni 2019 heeft veel gevolgen. Vanaf dan wordt deze verplicht ingebouwd in nieuwe voertuigen.

In twee uitvoerige artikelen besteedde vakblad TTM recent aandacht aan de nieuwe tachograaf.

Te beginnen met een verhaal over de nieuwe mogelijkheden die deze smart tachograaf de bevoegde instanties (‘Big Brother’) biedt. Gevolgd door een artikel over de consequenties voor de chauffeurspas.

Beide artikelen van harte ter lezing aanbevolen.

Planning

Ook bij de planning van de uitlevering van uw producten kan het van belang zijn met deze ontwikkelingen rond de tachograaf en de invoeringsdatum van 15 juni 2019 rekening te houden. En uiteraard voor de wijze waarop u eigen chauffeurs de tachograaf gebruiken.