Brief aan staatssecretaris over communicatie CO2-waarden en WLTP

24 augustus 2018

Op 23 juli hebben wij aan staatssecretaris Van Veldhoven per brief een voorstel gedaan over de communicatie van CO2-waarden naar consumenten, zoals deze kan worden gedaan met energie-etiketten, brandstofverbruiksgids, poster en in advertenties, prijslijsten, carconfigurators en brochures.

Stientje van Veldhoven

De Europese Commissie heeft aan de lidstaten geadviseerd om per 1 januari 2019 alle communicatie over CO2-waarden op WLTP-basis te laten geschieden.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om prijslijsten, brochures en de zogenaamde carconfigurators waarmee consumenten auto’s kunnen samenstellen en prijscalculaties kunnen maken.

 

 

RAI Vereniging begrijpt deze aanbeveling van de Europese Commissie goed en steunt ook het voornemen van de Commissie om zo snel mogelijk alleen nog maar de nieuwe WLTP-waarden te communiceren, maar het is binnen de Nederlandse automarkt niet haalbaar om hieraan al per 1 januari 2019 invulling te geven aangezien de BPM dan nog niet op de WLTP-waarde is gebaseerd.

Nederlandse autokopers zullen altijd willen weten wat een auto nu precies gaat kosten en daarom is communicatie op basis van NEDC 2.0-waarde (NEDC afgeleide van de WLTP-waarde) tot aan het moment waarop de BPM daadwerkelijk wordt omgezet naar de WLTP noodzakelijk.

RAI Vereniging heeft daarom aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) een voorstel gedaan hoe per 1-1-2019 om te gaan met die communicatie van brandstofverbruikswaarden en CO2-uitstoot. U leest daarover in meer detail in onze brief, die u hiernaast (na inloggen) kunt downloaden.

Wij zijn nu in afwachting van de antwoorden van de bewindsvrouw. Zodra wij die hebben, hoort u nader van ons.

Meer informatie: Wijnand de Geus