Afschaffen teruggaafregeling BPM taxi’s en ov

28 september 2018

In het Regeerakkoord stond het al en onlangs kwam het onderwerp ook ter sprake in de Tweede Kamer: de voorgenomen afschaffing van de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s en openbaar vervoer met ingang van 1 januari 2020.

In onze analyse van het Regeerakkoord en in de samenvatting van het Belastingplan 2019 las u al over dit voornemen.

In het Algemeen Overleg Openbaar Vervoer van de Tweede Kamer kwam onlangs het beëindigen van de teruggaafregeling ook aan de orde, hoewel dit (fiscale) onderwerp strikt genomen niet in dat overleg thuishoort.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) zei er het volgende over:

“Dan het afschaffen van de teruggave van bpm voor taxi's en het doelgroepenvervoer. We zetten in op versterking van het principe de vervuiler betaalt in de milieubelastingen. Na het afschaffen van de bpm-teruggave voor taxi's gaat de CO2-uitstoot een rol spelen bij de aanschafbeslissing. Voor zeer zuinige of emissievrije auto's geldt een lagere of zelfs geen bpm. Met de keuze voor duurzame taxivoertuigen voorkomen ondernemers hoge kosten. De staatssecretaris van Financiën zal verder met u het Belastingplan doorspreken. Het voorgaande geldt uiteraard ook voor de zorgtaxi. Ik ben heel graag bereid om de zorgen hierover onder de aandacht te brengen van mijn collega die over de financiering van de zorg gaat. Dan weten we zeker dat ook hij dit punt op het netvlies heeft. Ook gemeenten kunnen hierin een rol spelen’.

De heer Sienot (D66) vroeg welke stappen ik kan zeten om de sector te verduurzamen, net zoals bij Amsterdam en Schiphol. Dit jaar heb ik met gemeenten en andere betrokken partijen afgesproken dat doelgroepenvervoer dat vaak met taxi's wordt gedaan vanaf 2025 emissievrij wordt. De minister van Financiën heeft als onderdeel van het Belastingplan aangekondigd dat de bpm-teruggave voor taxi's komt te vervallen. Dat is een extra prikkel om duurzame voertuigen aan te schaffen waarvoor die lagere kosten nog wel gelden. We zijn met gemeenten en de sector aan het verkennen hoe de verduurzaming van de straattaxi's kan worden versneld. Daarbij wordt gedacht aan maatregelen die de vraag naar duurzaam taxivervoer kunnen stimuleren, maar ook aan faciliterende maatregelen zoals snellaadinfrastructuur en zero-emissiezones voor taxivervoer.”

Standpunt bepalen

RAI Vereniging gaat dit beleidsvoornemen van het Kabinet op korte termijn intern bespreken, in elk geval in de Public Affairs-commissie van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

Meer informatie: Wijnand de Geus