Kostenloos advies sociale juridische zaken voor leden van RAI CarrosserieNL

9 oktober 2018

Eén van de diensten waar u als lid van RAI CarrosserieNL gebruik van kunt maken is advies op het gebied van sociale juridische zaken.

Wet- en regelgeving

Onderstaande vragen zijn voorbeelden die beantwoord kunnen worden door een van de adviseurs.

Heeft u binnen uw bedrijf een concrete vraag over hoe u flexibel met de CAO kunt omgaan, hoe u een functioneringsgesprek voert en in een verslag vastlegt?

Maar ook vragen over de Arbowetgeving, cao in het carrosseriebedrijf, arbeidsrecht, belastingzaken, milieuregels of andere algemeen juridische zaken kunnen bij de juridische afdeling gesteld worden.

Adviseurs

De juridische afdeling wordt bemand door Els Klootsema en Randy van den Boogaard. Zij zijn bereikbaar op 088-5011000 of per mail: juridisch@raivereniging.nl.

De dienstverlening is het resultaat van een samenwerking van RAI CarrosserieNL, UNETO-VNI en FOCWA op het gebied van juridische dienstverlening. Door deze samenwerking krijgen de juridische adviseurs ruimte om hun kennis en expertise te versterken en specialist te worden in een specifiek onderwerp.

De adviseurs behartigen uw belangen, zoeken met u naar mogelijke oplossingen en adviseren u waar dat nodig is.

Nieuwsbrief Personeel en Organisatie

Behalve advies van een van de adviseurs is er ook een P&O-nieuwsbrief. Deze verschijnt 1 keer per 3 weken. Aanmelden daarvoor kan via carrosserienl@raivereniging.nl.