Tweede ronde overleg naar Klimaatakkoord

12 oktober 2018

Zoals u op onze site meermaals kon lezen, is het Kabinet druk aan het onderhandelen met onder meer het Nederlandse bedrijfsleven en milieuorganisaties over een Nederlands klimaatakkoord.

Met dit akkoord geeft het Kabinet invulling aan de afspraken van het Parijse klimaatakkoord van 2015.

Afgelopen vrijdag 5 oktober is de tweede en laatste fase van het nationale Klimaatakkoord van start gegaan.

Om tot een akkoord te komen zijn vijf sectoren gedefinieerd. Organisaties uit deze sectoren zijn uitgenodigd aan zogenaamde klimaattafels. Het Kabinet heeft nu aan de vijf tafels (Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Elektriciteit, Landbouw en Landgebruik) duidelijke opdrachten meegegeven. Zij worden gevraagd met een concreet antwoord op deze opdrachten te komen voor eind november, zodat voor het einde van dit jaar een Klimaatakkoord kan worden gesloten.

Tafel Mobiliteit

RAI Vereniging speelt een centrale rol aan de tafel Mobiliteit. Wij deden dit al voor de zomer en deze rol pakken we nu weer met volle energie op. Binnen het secretariaat is een Klimaatteam geformeerd dat samen met onze algemeen voorzitter Steven van Eijck de uitdagingen aanpakt en tevens zorgt voor coördinatie en afstemming.

De Mobiliteitstafel heeft als opdracht om een CO2-reductie te realiseren van 7,3 megaton in 2030. De vier taakopdrachten die op de tafel liggen zijn (1) stimulering elektrisch vervoer, (2) duurzame energiedragers in mobiliteit, (3) verduurzaming logistiek, (4) verduurzamen personenmobiliteit (inclusief zakelijk reizen, OV en fiets). Daarnaast ligt er ook een verzoek om een verkenning te doen naar ‘andere vormen van bekostiging mobiliteit’.

De uitdaging nu is om de longlist met CO2-reductie-ideeën, die in de eerste maanden van dit jaar zijn gemaakt aan de Mobiliteitstafel, om te bouwen tot concrete afspraken. Belangrijk onderdeel daarbij is ook de financiering van de voorgestelde maatregelen.

De RAI-collega’s aan de Mobiliteitstafel en de verschillende werkgroepen zijn:

Mobiliteitstafel

Steven van Eijck

Stimulering elektrisch vervoer

Olaf de Bruijn/Wout Benning

Duurzame energiedragers (inclusief waterstof)

Wout Benning/Chris van Dijk

Verduurzaming logistiek

Chris van Dijk

Verduurzaming personenmobiliteit

Miranda Maasman

Verkenning andere vormen van bekostiging mobiliteit

Nnb

Coördinatie Klimaatakkoord

Cees Boutens

 

Overigens wordt ook op talloze andere plekken gesproken over het Klimaatakkoord. We noemen de Mobiliteitsalliantie en het Klimaatberaad van VNO-NCW. In beide gevallen zit Steven van Eijck hier aan tafel.

Realisme en ambitie

RAI Vereniging kiest als uitgangspunt aan de Mobiliteitstafel en de werkgroepen voor realisme en ambitie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat alle soorten van vervoer hun plaats krijgen in het akkoord. Of het nu om bromfietsen en fietsen gaat of zware bedrijfswagens, personenauto’s en bussen, ze horen allemaal bij de CO2-arme toekomst. Hetzelfde geldt voor de brandstoffen. RAI Vereniging wil naast de enorme aandacht voor batterij-elektrisch rijden ook ruimte maken voor waterstof en duurzame biobrandstoffen.

Betalen naar gebruik

Andere belangrijke onderwerpen zijn de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en de rol die Nederlandse bedrijven kunnen spelen bij de reductie van CO2.Tot slot pleiten we voor betaalbaarheid. Op middellange termijn moeten we komen tot een fiscaal systeem op basis van betalen naar gebruik op de weg.

We houden u in de komende, ongetwijfeld spannende, weken graag via de nieuwsbrieven van de secties op de hoogte van de vorderingen.

Als u vragen heeft kunt u die stellen aan onze coördinator Klimaatakkoord Cees Boutens (mobiel 06 53212633 en mail c.boutens@raivereniging.nl).

U leest hier wat wij eerder over het Klimaatakkoord geschreven hebben.