Zorgen over introductie slimme tachograaf

22 oktober 2018

Over negen maanden, vanaf 15 juni 2019, moeten alle nieuw in Nederland geregistreerde voertuigen voorzien zijn van de nieuwe slimme tachograaf, dat wil zeggen alle nieuwe registraties van de voertuigcategorieën N2, N3, M2 en M3 voor zover de klant activiteiten met een tachograafplicht uitvoert.

Daarbij moet de slimme tachograaf voldoen aan de eisen uit bijlage 1C van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 zoals deze onlangs is gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) 2018/502. De geconsolideerde tekst vindt u desgewenst hier.

 

 

Enquête

RAI Vereniging ontvangt bezorgde signalen van leden dat nog niet iedereen er geheel klaar voor is. Met een enquête onder leden heeft RAI Vereniging een beter beeld gekregen van de actuele situatie.

Wij hebben de input verwerkt in de presentatie die u hiernaast (na inloggen) kunt downloaden. Deze presentatie heeft ondergetekende samen met vertegenwoordigers van DAF, Scania en VDL gepresenteerd aan het brancheoverleg digitale tachograaf (DT) op 10 oktober jl.

Vanuit het ministerie is toegezegd dat men er inhoudelijk in meer detail naar gaat kijken en gaat onderzoeken wat de mogelijkheden (Europees of nationaal) zijn. Maar vooralsnog dient u er vanuit te gaan dat de ingangsdatum van 15 juni 2019 NIET verschoven wordt en alle nieuw in Nederland geregistreerde M2-M3, N2-N3 voertuigen vanaf deze datum dus voorzien moeten zijn van de nieuwe slimme tachograaf.

Kiwa - Werkplaatskaarten

Voor de slimme tachograaf heeft u een andere werkplaatskaart nodig, de zogenaamde G2-kaart.

Kiwa heeft in het brancheoverleg het volgende gemeld: “Kiwa volgt de planning van het JRC, dat betekent dat Kiwa voornemens is de werkplaatskaarten maar ook de bestuurderskaarten per maart 2019 te gaan leveren. Verder hebben we de opdracht gegeven aan onze leverancier om zgn. testkaarten te leveren, de verwachting is dat hier op korte termijn meer duidelijkheid over komt.”

Internetconsulatie Regeling Tachografen gestart

In het brancheoverleg DT is ook de internetconsulatie Regeling Tachografen besproken. Op 1 oktober is deze gestart. De internetconsultatie vindt u op: www.internetconsultatie.nl/regeling_tachografen.

Het is de bedoeling dat de huidige Regeling controleapparaten 2005 wordt ingetrokken.

Het ministerie heeft ons verzocht dit bericht verder te verspreiden onder leden voor wie dit relevant is. Met de reacties probeert de Rijksoverheid waar mogelijk de wetgeving te verbeteren. De mogelijkheid om te reageren sluit op 1 november a.s., graag ontvangen wij ook een afschrift van u eventuele op- en aanmerkingen.

BOVAG heeft, in nauwe samenwerking met RAI Vereniging, een informatiedocument over deze internetconsultatie opgesteld waarin zij denkbare punten van bezwaar benoemt. Dat document kunt u hiernaast (na inloggen) inzien.

Mobiele erkenninghouders tachograafcontrole

Voor bedrijven die op meerdere locaties tachografen ijken is het onderstaande citaat uit de toelichting van de concept Regeling tachografen belangrijk:

“Op grond van deze regeling eindigt op 1 januari 2025 de mogelijkheid voor tachograaftechnici om werkzaamheden uit te voeren met een mobiele onderzoekseenheid in een inrichting. Vanaf dat moment is een werkplaats die vermeld staat op een erkenning tachografen de enige plaats waar werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Er zijn een aantal redenen voor het beëindigen van deze mogelijkheid. In de eerste plaats zijn de mobiele eenheden niet noodzakelijk. Aangezien in Nederland op dit moment 744 werkplaatsen over een erkenning tachografen beschikken, is er altijd wel een werkplaats in de buurt waar een vervoerondernemer werkzaamheden aan een tachograaf kan laten plaatsvinden. In de tweede plaats rechtvaardigt het kleine aantal erkenninghouders van mobiele onderzoekseenheden niet de extra kosten voor het toezicht op de naleving van de regels rond mobiele onderzoekseenheden en inrichtingen.”

Meer informatie: Eugène Moerkerk