Drie belangwekkende rapporten

1 november 2018

Graag presenteren wij u drie belangwekkende rapporten van FTI Consulting, Springer Professional en PwC. Over Brexit, de mondiale ranglijst van innovativiteit en 'Industry 4.0' (digitalisering).

BREXIT IN THE BOARDROOM: THE VIEW FROM BUSINESS AUTUMN 2018 UPDATE door FTI Consulting

FTI heeft in december 2017 onderzoek gedaan naar de gevolgen van de Brexit per 29-03-2019 voor grote internationale bedrijven, en hun plannen voor het oplossen van deze gevolgen.

Zes maanden later heeft FTI 2000 leiders van grote internationale bedrijven in de belangrijkste EU economieën (Frankrijk, Duistland, Spanje en Verenigd Koninkrijk) gevraagd naar de voortgang van hun plannen.

De conclusie van dit onderzoek is dat er nog een zeer grote mate van onzekerheid is en dat het vertrouwen in een zachte Brexit is afgenomen. Veel concerns bereiden zich dan ook voor op een harde Brexit.

Distributie door CLEPA.

Download

GLOBAL INNOVATION  INDEX 2018: Energizing the World with Innovation – 11th Edition door WIPO

In 2011 werd een adviesraad opgericht om advies te geven over het onderzoek dat aan de basis ligt van de Global Innovation Index (GII).

De adviesraad is een selecte groep van vooraanstaande internationale experts met unieke kennis en vaardigheden op het gebied van innovatie. De leden zijn afkomstig uit verschillende geografische en institutionele achtergronden (internationale organisaties, de publieke sector, niet-gouvernementele organisaties, het bedrijfsleven en de academische wereld), en zij dragen bij op persoonlijke titel.  Het onderzoek concludeert dat Nederland, op Zwitserland na, wereldwijd het meest innovatieve land is.

Distributie door SpringerProfessional.

Download

GLOBAL DIGITAL OPERATIONS STUDY 2018: DIGITAL CHAMPIONS: How industry leaders build integrated operations ecosystems to deliver end-to-end customer solutions.

Mastering Industry 4.0 vereist diepgaand inzicht in samenwerking, de betrokkenheid van het topmanagement en een duidelijke strategie. Bedrijven die deze radicale verandering niet accepteren, zullen waarschijnlijk moeite hebben om te overleven. Toch zijn op dit moment slechts een paar bedrijven klaar om te profiteren van Industry 4.0.

PwC noemt deze selecte groep Digital Champions. Voor deze studie heeft PwC meer dan 1.100 leidinggevenden bij mondiale productiebedrijven ondervraagd over hun visie op digitale activiteiten en Industrie 4.0. Het doel van PwC was om de rol van Digital Champions en de aanpak die hen in staat stelt om concurrenten te overtreffen, te onderzoeken.

PwC ontdekte dat ze uitblinken in het beheren en integreren van vier kritieke ecosystemen: klantoplossingen, activiteiten, technologie en mensen. Digital Championship biedt enorme kansen voor waarde creatie.

Distributie door PriceWaterhouseCoopers

Download