CO2-calculatiemodel VECTO van start per januari 2019

20 november 2018

Het proces van de gehele CO2-wetgeving voor zware bedrijfsvoertuigen krijgt steeds meer vorm. Vanaf januari wordt CO2-certificering verplicht voor een aantal truck-klassen en het Europees Parlement stemde onlangs over CO2-grenswaarden per 2025 en 2030. Een centrale rol daarbij speelt het CO2-calculatiemodel VECTO.

U kunt proces, zoals wij dat eerder al beschreven, zien als een drietrapsraket.

De stemming in het Europees Parlement, waarover de truckfabrikantenorganisatie ACEA liet weten zeer bezorgd te zijn, gaat over de derde fase, te weten toekomstige CO2-grenswaarden.

De eerste fase betreft de certificering met behulp van VECTO-calculaties. Met ingang van 1 januari wordt CO2-certificering dus verplicht voor een aantal truck-klassen.

Om de industrie en fabrikanten beter te informeren over VECTO, hield DG CLIMA, de betreffende afdeling van de Europese Commissie die de verantwoording heeft over het inrichten van de wetgeving voor zware bedrijfswagens, vorige week een workshop VECTO.

Alle vragen over hoe VECTO werkt en waarom de huidige versie is zoals deze nu is, werden toegelicht.

 

CO2-certificering

“Truckfabrikanten moeten alle ‘ins and outs’ van VECTO kennen, zodat zij de juiste CO2-waarde vaststellen. Allereerst voor de CO2-certificering. Met VECTO wordt de CO2-waarde voor iedere truck vastgesteld. Ook per 2025, het moment waarop de grenswaarden van kracht worden en de boeteclausule inwerking treedt. Het is dan ook van het grootste belang dat fabrikanten en toeleveranciers exact weten hoe VECTO werkt”, aldus Chris van Dijk, beleidsadviseur duurzame mobiliteit bij RAI Vereniging.

Voorlichting klanten

“Maar het stopt niet enkel bij de engineering. De Europese Commissie stelt dat voorlichting van groot belang wordt, zodat sales zo goed mogelijk kan informeren (over CO2). Het vraagt dus ook om training van de sales-afdelingen. Want in de toekomst gaat de VECTO-output een grote rol spelen voor de keuzes van klanten en daarmee voor de CO2-reductie van de branche. Daarbij moet wel voorop blijven staan dat klanten het juiste voertuig bij hun gebruiksdoel kiezen. Het gevaar ligt op loer dat zij zich te zeer focussen op Maut- en andere voordelen en een voertuig kiezen dat eigenlijk niet bij hun missie past.”

Wat betekent VECTO voor mij?

VECTO wordt steeds verder doorontwikkeld zodat het altijd een zo goed mogelijke afspiegeling is van de huidige ‘stand der techniek’. Daarom komt naar verwachting ieder jaar een nieuwe versie beschikbaar. De eerstvolgende nieuwe versie wordt in februari 2019 verwacht, die vervolgens per 1 juli 2019 de wettelijk voorgeschreven versie wordt.

Hoe multi-stage fabrikanten om moeten gaan met certificering en VECTO betreft een procedurele kant van de wetgeving. Dat valt onder verantwoording van DG GROW. Daarover is echter nog niet voldoende duidelijkheid. Het zou goed kunnen dat er voor multi-stage fabrikanten een aparte versie van VECTO wordt ontwikkeld. Voor die leden van RAI Vereniging is van groot belang te weten wat de wetgever van hen verwacht. Daarom is RAI Vereniging niet alleen in gesprek met DG CLIMA, maar ook  met DG GROW en de Nederlandse RDW om de CO2-certificering zo goed mogelijk voor haar leden te borgen.

Webinar
Op zeer korte termijn organiseren wij over de praktische gevolgen van VECTO een webinar (online te volgen seminar).

Whitebook (semi-) trailers

De afgelopen anderhalf jaar heeft de CLCCR-werkgroep Whitebook (Semi-)Trailers geschreven aan een voorstel. Dit voorstel behelst het trailerdeel binnen de CO2-wetgeving. Zijn het eerst de trucks die moeten voldoen aan certificering en grenswaarden, later volgende de trailers. DG CLIMAheeft de CLCCR destijds gevraagd mee te denken over de nieuwe wetgeving.  De CLCCR-werkgroep heeft medio juni haar plannen gepresenteerd en is verheugd over het feit dat haar eerste voorstel goed geland is bij DG CLIMA. Medio oktober is de laatste hand gelegd aan het white-book. RAI Vereniging is actief lid van de werkgroep, samen met een tweetal van haar leden WABCO en Imbema-Rhiwa.

Vervolgproces

De Europese lidstaten moeten vervolgens hun uiteindelijke standpunt innemen op 20 december. Daarna volgt een zogenaamd trilogie besluit van de Europese Commissie, Het Europees Parlement en De Raad (ministers). De verwachting is dat vóór mei 2019 een definitief besluit valt.