Nieuw wetsvoorstel kentekening LRV's op komst

20 november 2018

In december 2016 heeft de Tweede Kamer het toenmalige wetsvoorstel voor het eigen kenteken voor LRV’s (Langzaam Rijdend Voertuig; maar met een focus op landbouwvoertuigen) verworpen.

tractor kenteken

Een jaar later, in december 2017, is het onderwerp opnieuw besproken in de Tweede Kamer, maar zonder besluitvorming; de bespreking kwam er uiteindelijk op neer dat de minister tijd gevraagd heeft om met de nieuw wetsvoorstel te komen.

Vorige week, dus weer een klein jaar verder, heeft de minister de Tweede Kamer een brief gestuurd met haar plannen voor een nieuw wetvoorstel, dat dan waarschijnlijk op korte termijn (enkele weken) naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Het eigen kenteken is met name nodig voor de APK-plicht voor landbouwtrekkers met een constructiesnelheid van meer dan 40 km/h, die op basis van APK-Richtlijn 2014/45 per 20 mei 2018 moest ingaan, en al per 20 mei 2017 in de nationale wetgeving verwerkt had moeten worden.

De kentekenplicht bleef door IenW en RDW beschouwd worden als een noodzakelijke voorwaarde voor de invoering van de APK-plicht.

Kamerbrief minister

De brief ( hier te downloaden) geeft de volgende richting aan:

 • Begonnen wordt met een registratieplicht voor alle bestaande LRV’s (landbouw- en bosbouwtrekkers, landbouw- en bosbouwaanhangwagens, landbouw- of bosbouwaanhangwagens, MMBS’en, en Mobiele Machine
  • bij registratie worden alle bestaande voertuigen met de benodigde technische gegevens door de RDW geregistreerd, alsmede de houder/eigenaar van het voertuig.
  • de registratie moet plaatsvinden binnen een periode van een jaar
  • de volgende voertuigen zijn vrijgesteld van registratie:
   •   voertuigen die niet op de openbare weg komen en dus uitsluitend op eigen terrein gebruikt worden.
   •   getrokken materieel met een constructiesnelheid lager dan 25 km/uur is vrijgesteld van registratie.
   •   voertuigen die vrijgesteld zijn voor het T-rijbewijs
   •   andere voertuigen, zoals meeneemheftrucks en fruittreintjes.
     Of ook veegmachines met een breedte van maximaal 1,30 m hieronder vallen, is op dit moment niet duidelijk. (In het vorige wetsvoorstel waren mobiele machines met een breedte van maximaal 1,3 m én voorzien van een door de motor aangedreven veeginstallatie bestemd voor het vegen van wegen, uitgezonderd van de kentekenplicht. ).
 • Net als in het vorige wetsvoorstel komt de voertuigcategorie ‘motorrijtuig met beperkte snelheid’ (MMBS) te vervallen en wordt deze vervangen door de categorie ‘mobiele machines’ (MM).     
 • Na de registratie komt er een kentekenplicht.
  • Alle landbouw- en bosbouwvoertuigen en mobiele machines worden kentekenplichtig;
   •   nieuwe voertuigen meteen bij inwerkingtreding van de wet, voor bestaande voertuigen die APK-plichtig zijn, geldt een overgangsperiode.
 • De APK-plicht gaat uiteindelijk alleen gelden voor land- en bosbouwtrekkers (voertuigcategorie T) met een constructiesnelheid hoger dan 40 km/u die niet hoofdzakelijk voor land- en bosbouwwerkzaamheden worden ingezet op landwegen en akkers.

 

De brief roept ook een aantal vragen op en laat over een aantal aspecten nog wat onduidelijkheid bestaan:

 • bij de registratie is een aantal categorieën vrijgesteld, maar niet duidelijk wordt of deze categorieën ook vrijgesteld zijn van de kentekenplicht ?
 • V.w.b. de conversieperiode voor het kenteken spreekt de Minister over ‘bestaande voertuigen die APK-plichtig zijn’; dit lijkt dus te betekenen dat er voor bestaande voertuigen die niet APK-plichtig zijn er dus geen kentekenplicht komt. 
 • In het vorige wetsvoorstel betekende de kentekenplicht dat het voertuig ook toegelaten moet worden en dus aan toelatingseisen moet voldoen; voor landbouwvoeruigen is die plicht om aan de toelatingseisen te voldoen er inmiddels al (dus los van het kenteken), maar voor mobiele machines nog niet;  in de brief wordt hierover niets gezegd en daardoor blijft nog even onduidelijk wat hierover in het nieuwe wetsvoorstel geregeld gaat worden.

 

Planning

Over de tijdsplanning valt nog weinig te zeggen: als het voorstel er is, moet de Tweede Kamer er een beluit over nemen; niet duidelijk is wanneer dat kan. Vervolgens moet de wet- en regelgeving dan worden aangepast, dan duurt minimaal een jaar.  Veel eerder dan medio 2020 zal de wetswijziging waarschijnlijk niet in werking kunnen treden.

Voor antwoorden op de zaken die nu nog onduidelijk zijn, zullen we het wetsvoorstel en de toelichting daarop moeten afwachten (en wellicht nog nader contact moeten hebben met IenW en/of RDW); wij houden u daarvan op de hoogte.

Meer informatie: Kees Pereboom (c.pereboom@raivereniging.nl)

>> Zie ook ons Dossier Kenteken Landbouwvoertuigen