Voorstellen Frankrijk voor aanpassing eisen zij-afscherming

20 november 2018

Frankrijk heeft Europees een voorstel ingediend voor een wijziging van de eisen voor de zij-afscherming.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn:

  • De afstand tussen twee profielen is nu 300 mm, wordt in het nieuwe voorstel 400 mm
  • Het verlagen van de maximale hoogte onderzijde zijafscherming tot het wegdek naar 350 tot max 450 cm mm afhankelijk van de wielbasis van het voertuig. Hierbij wordt uitgegaan van een vrije hoek van 8 graden.  De huidige hoogte van 550 mm komt daarmee te vervallen
  • De hoogte van de bovenrand naar 450 mm ipv 350 mm
  • Een verhoging van de zijdelingse kracht van 1 kN naar 3 kN met een grotere doorbuiging.

 

Tegenvoorstel CLCCR

RAI Vereniging is lid van de het Europese koepelorganisatie voor de carrosserie- en trailerbouw CLCCR. Binnen CLCCR is een tegenvoorstel gemaakt.

 

Dit tegenvoorstel houdt met name het schrappen van de nieuwe eis voor de maximale hoogte onderzijde zijafscherming tot het wegdek in.

Een tegenvoorstel voor de beproevingskracht wordt nog opgesteld.

Hiernaast als download:

  • de huidige tekst van de bepalingen in part I, II en III van R73
  • het voorstel van Frankrijk
  • het concept-tegenvoorstel van de CLCCR (wat dus een wijzigingsvoorstel is van het Franse voorstel, niet op de huidige tekst van R73!)

 

Commentaren zijn welkom, net als voorstellen bij de beproevingskracht (nu 1 kN, Frankrijk stelt voor 3 kN). Graag sturen naar Kees Pereboom c.pereboom@raivereniging.nl.