Inzet voertuigdata voor aanleg en onderhoud wegen

26 november 2018

Steeds meer partijen, zowel binnen als buiten de mobiliteitsbranche, ontdekken de mogelijkheden van de inzet van data uit voertuigen voor tal van toepassingen. Dat geldt ook voor de partijen die verantwoordelijk zijn voor de aanleg en het onderhoud van onze wegen.

Denk hierbij aan wegbeheerders (zoals Rijkswaterstaat) maar ook grote aannemers.

Data, die geproduceerd worden door tal van sensoren in het voertuig, kunnen immers iets zeggen over de conditie van het wegdek, zoals kuilen, stroefheid, etc., maar ook over de kwaliteit van belijning, die van groot belang is voor een aanzienlijk aantal ADAS-systemen.

In dat kader is RAI Vereniging al enige tijd intensief in gesprek met enkele grote aannemers (zoals Dura Vermeer, Heijmans en BAM), RWS en de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) over de mogelijke inzet van voertuigdata voor het onderhoud en aanleg van (nieuwe) wegen.

Deze partijen beraden zich momenteel hoe zij beter kunnen samenwerken om op een meer efficiënte en vooral effectieve wijze data te verzamelen over de conditie van wegen voor onderhoud maar ook voor aanbiedingen (aanbesteding) voor nieuwe wegen. Data van voertuigsensoren kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Data delen staat daarbij centraal.

Projectvoorstel

Voor RAI Vereniging is het van belang om deze ontwikkeling nauw te volgen en zo mogelijk te beïnvloeden zodat er businessmogelijkheden kunnen ontstaan voor onze leden om een rol te kunnen spelen bij de (commerciële) inzet van dergelijke data; uiteraard altijd met instemming van de klant. Op moment van dit schrijven wordt een projectvoorstel hiertoe nader uitgewerkt, waarbij RAI Vereniging nauw betrokken is. Wij zullen de leden hiervan op de hoogte houden.

Informatie: Leo Bingen, beleidsadviseur Smart Mobility