TPMS gaat ook verplicht worden op aanhangwagens en opleggers

27 november 2018

Voor opleggers en aanhangwagens wordt een TPMS (Tyre Pressure Monitoring System, bandenspanningscontrolesysteem) verplicht voor getrokken materieel van de categorie O3 en O4. Voor nieuwe typekeuringen is dat te verwachten ergens in 2022 en voor nieuwe registraties in 2024.

Er komt een wijziging van de GSR (Global Safety Regulation) waarmee een aantal moderne veiligheidsvoorzieningen verplicht gaat worden op bepaalde voertuigcategorieën, en waarmee eerdere uitzonderingen opgeheven worden.

Voor opleggers en aanhangwagens betekent het dat TPMS op termijn verplicht gaat worden.

Voor de fijnproevers hieronder de ‘wordingsgeschiedenis’ van TMPS voor aanhangwagens en opleggers.

 

 

GSR ‘2e fase’

De GSR (Global Safety Regulation; Verordening 2009/661) regelde in hoofdzaak twee dingen: het gaan hanteren van Reglementen i.p.v. Richtlijnen, en de introductie van een aantal nieuwe voorziening op bepaalde voertuigcategorieën (zoals AEBS, schakelindicatoren, LDWS, milieu-eisen banden, ESC, en TPMS).

De EU werkt momenteel aan een zogenoemde ‘herziening’ van de GSR (ook wel ‘2e fase GSR’)  genoemd; een concept van die herziening is vlak voor de zomer gepubliceerd.

Die 2e fase houdt vooral in het verplicht gaan stellen van een groot aantal ‘moderne’ (veelal elektronische) veiligheidsvoorzieningen, zoals intelligent speed assistance, driver drowsiness and attention monitoring, advanced distraction recognition, emergency stop signal, reversing detection, en event data recorder. Daarnaast ook eisen op het gebied van direct visibility of vulnerable road users from the driver seat, specific requirements relating to hydrogen-powered vehicles, and specific requirements relating to automated vehicles.

Tevens wordt het toepassingsgebied van voorzieningen die in de GSR alleen verplicht waren op bepaalde voertuigcategorieën, uitgebreid.  Wat veelal neerkomt op dat de uitzondering die gold voor bepaalde groepen, opgeheven wordt.

Toepassingsgebied 2e fase

De meeste nieuwe eisen richten zich op motorvoertuigen. Voor opleggers en aanhangwagens betekent het bovenstaande dat een TPMS (Tyre Presure Monitoring System – bandenspanningscontrolesysteem) verplicht gaat worden voor getrokken materieel van de categorie O3 en O4.

Ingangsdata

In het voorstel staan ook ingangstermijnen genoemd; die zijn gekoppeld aan de publicatiedatum (van de GSR-herziening) in het Publicatieblad van de EU. Het voorstel is nog onderwerp van discussie, waarmee niet goed is aan te geven wanneer er een definitief besluit valt, en wanneer vervolgens publicatie plaatsvindt. Als de Verordening in 2019 gepubliceerd wordt en men houdt vast aan het ingangstermijnen-schema, zou dat betekenen dat nieuwe typekeuringen ergens in 2022 een TPMS moeten hebben, en nieuwe registraties ergens in 2024.

Inhoudelijke eisen TPMS

De eisen voor de TPMS-systemen voor personenauto’s en bestelauto’s staan in ECE Reglement 141. Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk of voor TPMS op O3 en O4 dezelfde eisen gehanteerd gaan worden, of dat er een aparte set van eisen komt.

Meer informatie: Kees Pereboom