Bent u als carrosseriebouwer klaar voor de slimme tachograaf?

11 december 2018

Alle motorvoertuigen met een tachograafplicht die vanaf 15 juni 2019 voor de eerste keer geregistreerd worden moeten beschikken over een slimme tachograaf.

digitale tachograaf

Er is geen restantvoorraadregeling, terwijl momenteel nog niet alle tachograafleveranciers er klaar voor zijn, laat staan dat er al voertuigen met de nieuwe tachograaf geleverd worden. Dus de tweede fase (carrosserie)bouwers van incomplete voertuigen moeten in hun planning alert zijn op deze ingangsdatum, want de Europese Commissie is niet bereid de Europese Verordening aan te passen en daarmee de ingangsdatum uit te stellen.

Alle motorvoertuigen met een tachograafplicht die vanaf 15 juni 2019 voor de eerste keer geregistreerd worden moeten beschikken over een slimme tachograaf. Dat zijn veelal alle N2-, N3, M2- en M3-voertuigen, maar kan in sommige gebruikssituaties ook een personen- of bestelauto met aanhangwagen zijn die een totale toegestane massa van de combinatie van meer dan 3500 kg heeft.

Omdat er nog geen tachografen beschikbaar zijn en dus nog geen voertuigen daarmee leverbaar zijn (verwachting is dat ze vanaf februari/april leverbaar worden) kan dit voor problemen in de branche opleveren.

Advies aan carrosseriebouwers

Hou bij het uitbrengen van uw offertes en het opstellen van uw planningen zoveel mogelijk rekening met deze nieuwe eis en de datum van intreding. Motorvoertuigen die na 14 juni 2019 geregistreerd worden, moeten mogelijk ongewenst tegen meerkosten omgebouwd worden.

Indien mogelijk:

  • Zou het motorvoertuig, in overleg met uw klant, wellicht voor 15 juni als chassis-cabine geregistreerd (en tenaamgesteld) kunnen worden waarna het voertuig afgebouwd kan worden;
  • Kan bij het bestellen van het motorvoertuig het voertuig wellicht zoveel mogelijk af-fabriek technisch voorbereid worden om als chassis-cabine alvast voor 15 juni 2019 toegelaten te worden door de RDW, denk hierbij bijvoorbeeld aan de zij-afscherming, verlichtingseisen, spatborden, stootbalk en afscherming van scherpe delen. In dat geval zou de opbouw ook na 15 juni 2019 nog afgemaakt en (aanvullend) gekeurd kunnen worden.
  • Kan er in de planning wellicht geschoven worden door de motorvoertuigen die wel af-fabriek uitgerust zijn met de 2e generatie digitale tachograaf later op te bouwen.

 

Geen restantvoorraadregeling

De tachograaf is een gebruikerseis. De tachograaf maakt geen onderdeel uit van de (Europese) voertuigtoelatingseisen (zoals bijvoorbeeld emissie- en verlichtingseisen). De nieuwe eis wordt echter wel gekoppeld aan de registratiedatum maar de bepalingen voor een restantvoorraadregeling zijn (helaas) niet toepasbaar.

Tweede generatie digitale tachograaf

De slimme tachograaf die vanaf 15 juni 2019 nodig is, is de eerste versie van de tweede generatie digitale tachograaf volgens bijlage 1C van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 zoals deze is gewijzigd door Uitvoeringsverordening (EU) 2018/502. De geconsolideerde tekst vindt u desgewenst hier. De slimme tachograaf is o.a. voorzien van een zogenaamde „GNSS-ontvanger” (Global Navigation Satellite System, waarmee de locatie van het voertuig bepaald en digitaal bewaard wordt) en een systeem waarmee de handhaver op afstand, langs de weg, over een korte afstand, de slimme tachograaf kan uitlezen (de DSRC-unit, Dedicated short-range communications).

Overgangsbepalingen

In Europa is reeds in de regelgeving vastgelegd dat vanaf 15 juni 2034 (15 jaar na de startdatum) alle motorvoertuigen die gebruikt worden in het internationaal goederenvervoer minimaal voorzien moeten zijn van een slimme tachograaf (versie 1 van de tweede generatie digitale tachograaf [G2V1-tachograaf]). Ook de voertuigen die nu al rond rijden met een analoge en/of eerste generatie digitale tachograaf moeten dan alsnog voorzien worden van een G2V1 slimme tachograaf.

Toekomstige versie 2 van de slimme tachograaf

In Europa wordt momenteel ook overlegd over versie 2 van de tweede generatie digitale tachograaf [G2V2-tachograaf]. Deze wordt naar verwachting eind 2024 verplicht en gaat regelmatiger de locatie van het motorvoertuig opslaan (in versie 1 wordt de locatie van het motorvoertuig na iedere 3 uur rijtijd opgeslagen). Mogelijk is voor G2V1-tachograaf alleen een software update nodig. In de transportraad van 3 december 2018 is tevens voorgesteld om tien jaar eerder, vanaf eind 2024, alle motorvoertuigen die gebruikt worden in het internationaal goederenvervoer te voorzien van een G2V2-digitale tachograaf. Dit voorstel van de transportraad moet echter nog wel overgenomen worden door het Europees Parlement. Het is dus raadzaam, voor zover nog mogelijk, nu al te kiezen voor een (G2V1) slimme tachograaf en niet voor een ‘oude’ eerste generatie digitale tachograaf. Hou hierbij wel rekening met het feit dat nog niet alle tachograaf leveranciers in het bezit zijn van een typegoedkeuring voor hun (G2V1) slimme tachograaf en dat deze typegoedkeuringen pas in de komende weken/maanden beschikbaar komen.

Meer informatie:
Ons nieuwsberichten van 22 oktober 2018 en 7 augustus 2018

Eugène Moerkerk