Overleg Klimaatakkoord in eindfase

14 december 2018

Het overleg aan de Klimaattafels heeft de eindfase bereikt. Naar verwachting zal Ed Nijpels als voorzitter van Klimaattafels nog voor de kerst zijn eindadvies naar buiten brengen. In zijn vergadering van 5 december heeft het Dagelijks Bestuur zijn grote zorg uitgesproken over het conceptakkoord aan de Mobiliteitstafel dat nu voorligt.

Het nu voorliggende conceptakkoord wordt als te optimistisch beoordeeld waar het gaat om de beschikbare elektrische auto’s in de komende jaren, zal veel ongewenste marktverstoring gaan opleveren en er is geen afbouw is van de BPM in aanloop naar betalen voor gebruik vanaf 2025.

Tevens wordt geen recht gedaan aan andere technologieën, zoals plug-in hybride, die ook een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de CO2-reductie in Nederland.

Uiteindelijk is besloten om deze bezwaren in een brief aan de voorzitter van de Mobiliteitstafel kenbaar te maken. Deze vindt u hiernaast als download (achter leden-inlog).

De bezwaren zijn ook geadresseerd aan voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW en aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, die uiteindelijk over het klimaatakkoord gaat.

Mobiliteitstafel rondt af

Afgelopen maandag heeft de Mobiliteitstafel haar voorlopig laatste vergadering gehad. In deze vergadering is over alle aspecten van het finale akkoord gesproken. RAI Vereniging heeft ook daar haar bedenkingen geuit over het voorliggende conceptakkoord.

Andere partijen aan de Mobiliteitstafel hebben beduidend minder bezwaren dan RAI Vereniging en het ziet er dan ook naar uit dat het eindadvies van de Mobiliteitstafel niet veel zal afwijken van de inhoud die is besproken in de Algemeen Bestuursvergadering van 21 november jl.

Doorrekening PBL

Als het akkoord in zijn definitieve vorm gepresenteerd wordt zijn we er zeker nog niet. Als eerste vervolgstap wordt de doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) opgestart, die daarvoor zo’n drie maanden nog zal hebben. PBL zal alle voorgestelde maatregelen doorrekenen op CO2- en budgettaire effecten. Daarna zal het kabinet zijn definitieve standpunt gaan formuleren en vervolgens zal de Tweede Kamer haar uiteindelijke oordeel moeten geven.

Eigen plan

Inmiddels heeft het DB ook besloten om een eigen plan van RAI Vereniging zelfstandig te laten doorrekenen op CO2-winst en op budgettaire effecten. De uitwerking hiervan zal binnenkort beginnen en zal door hetzelfde bureau worden gedaan die ook de plannen van de Mobiliteitstafel heeft doorgerekend. De bedoeling is dat onze resultaten ongeveer gelijktijdig uitkomen met de doorrekening door het PBL.

Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden.

Meer informatie: Wijnand de Geus, manager sectie Personenauto's en lichte bedrijfswagens.