ACEA bepleit zes maanden uitstel voor introductie slimme tachograaf

20 december 2018

ACEA heeft in een brief aan de Europese Commissie gepleit voor zes maanden uitstel van de introductiedatum van de slimme tachograaf. Dus niet per 15 juni maar per 15 december 2019.

Er breekt nu een ongewisse periode aan voor de slimme tachograafplicht, omdat het nog wel enkele maanden (minimaal tot maart) kan duren voordat duidelijk is of de branche dit uitstel ook gegund wordt door de Europese Commissie. Eerder heeft de Commissie echter wel meermaals aan lidstaten en stakeholders aangegeven de ingangsdatum niet te willen verschuiven.

Overigens heeft ook wegtransportorganisatie IRU een brief gestuurd en daarin haar zorgen geuit aan de Europese Commissie. Ook met de Europese koepel van trailer- en carrosseriebouwers CLCCR heeft ACEA inmiddels contact over dit onderwerp.

Wij melden u dit graag in aanvulling op ons eerdere bericht over de introductie van de slimme tachograaf.

Downloads

Leden kunnen hieronder (na inloggen) een drietal documenten met nadere informatie over de introductie van de slimme tachograaf downloaden. Naast genoemde ACEA-brief, is dit de achtergronddocumentatie bij die brief, zoals:

  • Het memo van de Europese Commissie aan de tachograaffabrikanten over het gebruik van tijdelijke ‘interoperabiliteitscertificaten’ voor het verkrijgen van de typegoedkeuring voor de tachograaf;
  • Een presentatie van één van de tachograaffabrikanten vorige maand gegeven tijdens een workshop in Brussel over de status van de implementatie van de nieuwe slimme tachograaf en de bijbehorende uitdagingen.

 

Materiaal ter onderbouwing

Momenteel is ACEA voor haar lobby data aan het verzamelen over het aantal incomplete voertuigen dat 100% zeker op 15 juni nog bij de carrosseriebouwer staat met een ‘oude’ eerste generatie digitale tachograaf.  

Beschikt u over actuele cijfers voor uw merk, dan ontvangt RAI Vereniging die informatie graag z.s.m. Desgewenst kunnen wij dan de informatie -geanonimiseerd- doorgeven aan zowel ACEA als CLCCR, onze Europese koepelorganisatie voor de carrosseriebouw.

Meer informatie: Eugène Moerkerk