Bent u de problemen met de nieuwe tachograaf op 15 juni vóór?

22 januari 2019

De tachografen in voertuigen met een datum eerste toelating vanaf 15 juni 2019 moeten slimme tachografen zijn. Maar waarschijnlijk hebben niet alle voertuigen die dan bij carrosseriebouwers in de werkplaats staan deze slimme tachograaf.

Tijdig tenaamstellen van het voertuig kan bij transportbedrijven veel problemen voorkomen. Onvoltooide voertuigen en chassis-cabines keuren kan voorkomen dat klanten problemen krijgen.

We schreven het al eerder: op 15 juni 2019 moeten nieuw geregistreerde voertuigen voorzien zijn van de nieuwe slimme tachograaf.

De RDW zal bij de eerste toelating niet controleren op het type tachograaf dat gemonteerd is, maar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wel degelijk en bij een verkeerde tachograaf in het voertuig zijn de boetes hoog en nog veel hoger in bepaalde Europese lidstaten.

Als carrosseriebouwer kunt u uw klant nu extra helpen: zorg dat de voertuigen met de huidige generatie voor 15 juni aanstaande geregistreerd zijn bij RDW. Maar 15 juni is al erg snel en nu pas kan één leverancier de slimme tachograaf aan de vrachtwagenfabrikanten leveren. Voordat deze de slimme tachograaf ook goedgekeurd hebben voor hun voertuigen zijn er weer een aantal weken voorbij.

Waarschijnlijk worden begin maart de eerste voertuigen met een slimme tachograaf uitgeleverd. Maar willen de klanten deze nieuwe tachograaf ook hebben? Mogelijk dat klanten zelfs nog tot het laatste toe een voertuig geleverd willen hebben dat voorzien is van de huidige tachograaf. Ondanks dat volgens de nieuwste Europese plannen per 2024 alle internationaal rijdende voertuigen waarschijnlijk alsnog voorzien moeten zijn van de nieuwe slimme tachograaf.

Het kan dus betekenen dat op 15 juni 2019 bij u in de werkplaats een voertuig staat dat niet voorzien is van een slimme tachograaf (de tweede generatie digitale tachograaf). Dit kan voor uw klant grote gevolgen hebben als het voertuig niet in het kentekenregister tenaamgesteld is voor 15 juni. Want uw klant kan zeer hoge boetes verwachten als er gereden wordt met een onjuiste tachograaf.

Kentekenen voor 15 juni 2019

Zoals aangegeven moeten voertuigen met een tachograafplicht en geregistreerd vanaf 15 juni 2019 een slimme tachograaf hebben. Wordt een voertuig met de huidige (eerste) generatie tachograaf geregistreerd vanaf 15 juni dan zal deze tachograaf omgebouwd moeten worden. Omdat het ombouwen van de tachograaf kostbaar is, is het aan te raden voor 15 juni 2019 de voertuigen gekentekend en tenaamgesteld te hebben.

Is voor 15 juni 2019 de opbouw van het voertuig zonder de slimme tachograaf nog niet gereed of moet er nog gestart worden met de bouw van de carrosserie? Keur dan het voertuig alvast in de staat waarin deze is of als chassis-cabine. Uiteraard moet het voertuig wel aan de eisen voldoen.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de RDW.

Chassis-cabine

De RDW verstaat onder een chassis-cabine een incompleet voertuig bestaande uit een cabine (compleet of gedeeltelijk), chassisbalken, een aandrijflijn en assen, en dat bedoeld is om te worden gecomplementeerd met een op de behoeften van de vervoerder afgestemde carrosserie.

In Nederland kan een dergelijk voertuig alleen geregistreerd en tenaamgesteld worden wanneer het voertuig voldoet aan alle voorschriften, inclusief afscherming, stootbalk en verlichting. Er wordt dus NIET geëist dat een opbouw moet zijn gemonteerd, er hoeft zelfs geen laadvloer aanwezig te zijn. In de praktijk registreert de RDW een dergelijk voertuig zonder opbouw niet als BX (de code voor chassis-cabine) maar bijvoorbeeld als BA (de code voor een vrachtwagen) en een passende carrosseriecode

Voor voertuigen die Europees als chassis-cabine goedgekeurd zijn, hoeven af-fabriek bijvoorbeeld niet uitgevoerd te zijn met:

  • opspatafscherming
  • derde remlicht
  • contourmarkering
  • achter markeringslicht
  • zijmarkeringslichten

Bij de individuele toelatingskeuring wordt het voertuig door de technisch medewerker van de RDW echter wel beoordeelt op deze aspecten.

Door aandacht te besteden in de offerte en orderbevestiging aan bovengenoemde en de specificatie van de chassis-cabine (door bijvoorbeeld stootbalk, zijdelingse afscherming, spatschermen, en contourverlichting) hierop af te stemmen helpt u uw klant en hiermee ook het eigen bedrijf om onnodige extra kosten en stress te voorkomen.

Overleg met de leverancier van het chassis over de levertijd en exacte uitvoering van het voertuig, en dus ook wat wordt er reeds door het CvO van de chassis-cabine afgedekt.

Tijdig plannen

Waarschijnlijk zal het bij de keuringsstations van RDW eind mei begin juni druk worden met keuringen. RDW heeft aangegeven voldoende capaciteit te hebben maar maak tijdig een keuringsafspraak bij de RDW, wellicht kunt u nu al uw keuringsafspraken gaan inplannen.

Ook bij de aanvragen voor individuele goedkeuringen stootbalken moet rekening gehouden met een doorlooptijd van zeker 4 weken.

Tweemaal keuren bij de RDW

De carrosseriebouwer die het voertuig als chassis cabine voor 15 juni 2019 heeft laten registreren, zal het voertuig opnieuw bij de RDW voor een keuring moeten aanbieden op het moment dat het voertuig voltooid is. Het is raadzaam hier in het offertetraject rekening mee te houden.

Wie betaalt de motorrijtuigenbelasting?

Voertuigen krijgen in Nederland pas een datum eerste toelating (datum eerste registratie) als deze voor de eerste keer tenaamgesteld is. Dat betekent ook dat er in het Nederlandse kentekenregister bekend is wie de eerste eigenaar is van het voertuig. Vanaf het moment dat het voertuig voor het eerst is toegelaten tot de Nederlandse weg, oftewel volledig is geregistreerd in het kentekenregister, zal de Belastingdienst de eigenaar van het voertuig ook een factuur sturen voor de motorrijtuigenbelasting. Deze aanslag motorrijtuigenbelasting is wellicht te voorkomen door het voertuig direct op te nemen in de bedrijfsvoorraad. Maar op basis van de eisen bij de Erkenning Bedrijfsvoorraad kan dat alleen als de houder van de Erkenning Bedrijfsvoorraad ook juridisch de eigenaar is van het voertuig. En wellicht is niet de carrosseriebouwer, maar de importeur, de dealer of de financieringsmaatschappij de juridische eigenaar van het voertuig.

Raadpleeg desgewenst ook de RDW-Informatiemap voor de voertuigbranche.

Hierin staat o.a.:
“Met een ‘(deel) erkenning Bedrijfsvoorraad’ kunt u voertuigen waarvan u het eigendom heeft aanmelden in uw bedrijfsvoorraad. U mag de voertuigen alleen aanmelden in bedrijfsvoorraad als de voertuigen bestemd zijn voor verkoop. Ook de voertuigen die al in uw bedrijfsvoorraad staan, moeten bestemd zijn voor verkoop. Dit is een doorlopende verplichting.”

Wellicht kan de importeur, de dealer of de financieringsmaatschappij het voertuig opnemen in de RDW Bedrijfsvoorraad. Ook hier is tijdig overleg met de leverancier dus belangrijk.

Pleidooi voor uitstel

Verschillende partijen waaronder ook RAI Vereniging zijn zowel in Brussel als bij de RDW en het ministerie aan het pleiten voor een ruime overgangstermijn voor de invoering van de nieuwe generatie tachograaf. Maar tot nu toe heeft dit geen resultaat opgeleverd.

Gezien de opstelling van onder andere het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer (DG Move) van de Europese Commissie in Brussel is de kans erg klein dat er afgeweken gaat worden van de datum eerste toelating van 15 juni 2019.

Wees dus voorbereid!