Jaaroverzicht 2018: “Mobiliteit in transitie”

25 januari 2019

De samenleving, de mobiliteitsbranche én RAI Vereniging zelf, zijn in toenemende mate aan verandering onderhevig. De tien secties die binnen RAI Vereniging actief zijn spelen ieder op specifieke wijze in op de mobiliteitstransitie die gaande is. Wat hen bindt is de kracht van het collectief. Aldus lezen we in het Jaaroverzicht 2018 “Mobiliteit in transitie”.

Het lijkt er op dat zowel qua timing als inhoud alle puzzelstukjes in 2018 op de juiste plaats vielen, constateert voorzitter Steven van Eijck. ‘Dat was namelijk het jaar dat op allerlei gebieden grote transities plaats vonden. Intern werd die verandering manifest door de positieve effecten van het afgeronde reorganisatieproces. Met een grotere efficiëntie en slagkracht tot gevolg, terwijl tevens de beoogde integratie tussen AutomotiveNL en CarrosserieNL zijn beslag kreeg. Daarmee zijn wij optimaal geëquipeerd voor de toekomst.’

U kunt het Jaaroverzicht 2018 hieronder ook als PDF downloaden.