In 2018 meer individuele goedkeuringen aangevraagd bij RAI CarrrosserieNL

5 februari 2019

Leden van RAI CarrosserieNL hebben in 2018 weer volop gebruik gemaakt van de individuele goedkeuringen voor stootbalken en koppelingsconstructies die zij haar leden aanbiedt.

Registratie & Statistieken

Er werden 149 stootbalkgoedkeuringen aangevraagd. Dit is een stijging van 15% t.o.v. 2017 toen er 129 stuks werden aangevraagd.

Voor de koppelingsconstructies werden 64 individuele goedkeuringen aangevraagd. Wat een stijging van 68% betekent t.o.v. 2017, toen was het aantal 38 stuks. De gemiddelde doorlooptijd van deze individuele goedkeuringen bij de RDW was ruim 3 weken.

Dienstverlening RAI CarrosserieNL

Een van de diensten die RAI CarrosserieNL aan haar leden aanbiedt zijn individuele goedkeuringen voor stootbalken en koppelingsconstructies.

Daarvoor zijn er in de loop van de tijd verschillende constructies ontwikkeld van zowel de stootbalken als de koppelingsconstructies. De verschillende constructies zijn zowel op onze website als op www.stootbalk.nl te vinden.

Voor al deze constructies zijn door RDW testrapporten opgesteld. Aan de hand van deze testrapporten kunnen de leden van RAI CarrosserieNL één of meerdere Europese- en/of individuele goedkeuringen voor deze constructies aanvragen.

Nieuwe stootbalkeisen

Voor de stootbalk gaan nieuwe eisen gelden. Voor nieuwe typegoedkeuringen gaan die eisen per september 2019 in, voor voertuigen die individueel ter keuring aangeboden worden waarschijnlijk per september 2021.

RAI CarrosserieNL werkt, met input van een werkgroep van carrosserie-, en trailerbouwers, aan nieuwe testrapporten. Op basis van deze testrapporten kunnen leden van RAI CarrosserieNL dan weer goedkeuringen aanvragen.

Meer informatie over deze nieuwe eisen vindt u hier.