Montage van R117 goedgekeurde banden

5 februari 2019

Nieuwe voertuigen moeten zijn voorzien van banden die zijn goedgekeurd op aspecten als geluidsemissie, rolweerstand en grip. Dit is van toepassing op alle voertuigcategorieën die onder kaderrichtlijn 2007/46/EG vallen.

Het Certificaat van Overeenstemming van aanhangwagens (Categorie O) hoeft niet het goedkeuringsnummer of de specifieke coderingen van de band te vermelden. Voor andere voertuigcategorieën staat enkel de Rolweerstandsklasse verplicht op het CVO.

Dat neemt echter niet weg dat de voertuigfabrikant in alle gevallen wel verantwoordelijk is voor de montage van juist gecodeerde banden.

In voorkomend geval –bijvoorbeeld in Oostenrijk- moet bij de inschrijving van het voertuig aantoonbaar zijn dat aan deze eisen is voldaan. Het is dus raadzaam de codering van de gemonteerde banden te vermelden bij de opmerkingen (52.) op het CVO.

In 2014 hebben we u al eens geïnformeerd over deze eisen. Per november 2018 is hiervoor de volgende fase van kracht geworden. Banden die niet volgens deze eisen zijn goedgekeurd, mogen niet meer op nieuwe voertuigen worden gemonteerd.

Na 1 november 2018 mogen enkel nog banden worden gemonteerd die zijn voorzien van volgende coderingen:

 • Een goedkeuringsnummer beginnend met een hoofdletter “E”,
 • én de codering “S2”,
 • én de codering “W” (enkel voor C1 banden),
 • én de code “R2” voor C1 en C2 banden. Voor C3 banden geldt dit pas vanaf 1-11-2020;

Let op: Voor voertuig typegoedkeuringen (WVTA) die zijn afgegeven na 1 november 2017 moesten alle (C1, C2 én C3) banden al zijn voorzien van de coderingen “S2” en “R2” en de C1 banden bovendien van de code “W”;

Op bovenstaande zijn slechts enkele bandentypen, waaronder de banden met een velgdiameter van 10” of kleiner, uitgezonderd.

Voor de volledigheid volgt hier nog een overzicht van de verschillende categorieën banden:

 • C1 banden, goedgekeurd volgens Reglement R30;
 • C2 banden, goedgekeurd volgens Reglement R54, een loadindex van ≤ 121 en een snelheidssymbool ≥ N;
 • C3 banden, goedgekeurd volgens Reglement R54, met
  • Ofwel een loadindex van ≥ 122
  • Ofwel een loadindex van ≤ 121 en een snelheidssymbool ≤ M

Meer weten: www.hestocon.com